ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

Театр казок    На другому курсі традиційним заходом, що продовжує виховну ідею "Зорепаду", є "Театр казок", де всі студенти залучаються до активної театрально виконавської діяльності. Вони отримують реальну можливість для розкриття акторських здібностей як складових педагогічної професії та для розвитку власного індивідуально творчого потенціалу, адже на сцені "Театру казок" другокурсники не лише моделюють уже відомі казкові сюжети, а й створюють нові. Методика виявлення індивідуально творчого потенціалу кожного студента реалізується через використання різноманітних видів художньо творчої діяльності, які передбачаються театральною постановкою: музично виконавська діяльність, хореографічна постановка, написання сценарію, режисура, елементи образотворчої діяльності (створення ескізів і виготовлення акторських костюмів, декорації то що) та власне акторська робота. Саме така широка палітра видів художньо творчої діяльності сприяє самореалізації та самовираженню студента.

Конкурс інсценованої казки проводиться за участю всіх груп факультету. Беручи участь у спектаклі, студенти психолого педагогічного факультету набувають досвіду організації та проведення позаурочних виховних заходів, новорічних ранків та театральних вечорів, відпрацьовують педагогічні технології живого спілкування з дитячою глядацькою аудиторією. Сама побудова загального сценарію "Театру казок" за принципом "спектакль у спектаклі" сприяє зміцненню товариських стосунків між студентами різних груп та курсів, формує в них почуття власної причетності до єдиної справи, дає змогу відчути себе членом великої факультетської родини.