СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ


    Студентське життя на психолого-педагогічному факультеті сповнене фантазії, творчості, організованості, бажання вдосконалити навчально-виховний процес. На факультеті діє студентське самоврядування – самостійна громадська організація, спрямована на реалізацію функцій управління вищим навчальним закладом. Це досить дієва структура з активною життєвою позицією та правами керівництва, за участю якої проходить організація усіх заходів факультету.


Студентський декан
Семенюк Дарина

    Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв. Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками.
     Студентське самоврядування в ПНПУ - це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування самореалізації особистості студентів і розвитку у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу.
     Традиційними в університеті стали заходи: "Посвята в студенти", "Зорепад", "Театр казок", "Квартирник", "Українські вечорниці", "Жива бібліотека", "Зроби світ кольоровим", "Скажемо курінню НІ".


Заступник студентського декана
Нан'єва СніжанаГолова студентського наукового товариства
Заїка АннаГолова художньої ради
Пелипенко ДмитроГолова навчального сектору
Мовчан ОльгаВ.о. голови профспілкового комітету
Коваленко Валерія


Голова спортивного сектору

Журавель ДмитроГолова волонтерського сектору
Репіда ІлонаВ.о. голови інформаційного сектору
Кушмар Яна