СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ


    Студентське життя на психолого-педагогічному факультеті сповнене фантазії, творчості, організованості, бажання вдосконалити навчально-виховний процес. На факультеті діє студентське самоврядування – самостійна громадська організація, спрямована на реалізацію функцій управління вищим навчальним закладом. Це досить дієва структура з активною життєвою позицією та правами керівництва, за участю якої проходить організація усіх заходів факультету.


Голова студентської ради факультету
Репіда Ілона Леонідівна

    Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв. Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками.
     Студентське самоврядування в ПНПУ - це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування самореалізації особистості студентів і розвитку у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу.
     Традиційними в університеті стали заходи: "Посвята в студенти", "Зорепад", "Театр казок", "Квартирник", "Українські вечорниці", "Жива бібліотека", "Зроби світ кольоровим", "Скажемо курінню НІ".
Заступник голови студентської ради факультету
Скороход Ярослава ІгорівнаГолова наукового сектору
Шевченко Марина ІванівнаГолова культурно-масового сектору
Шевченко Віталій РомановичГолова навчального сектору
Соловей Світлана ОлександрівнаГолова побутового сектору
Масляк Вероніка ВалеріївнаГолова спортивного сектору
Костенко Віталіна СергіівнаГолова волонтерського сектору
Лобанова Владислава АндріївнаГолова інформаційного сектору
Балабуха Катерина Вадимівна