ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Склад кафедри:

1. СЕДИХ Кіра Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри.
2. МОРГУН Володимир Федорович – кандидат психологічних наук, професор.
3. ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент.
4. КАЛЮЖНА Юлія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент.
5. КОВАЛЕНКО Олена Григорівна – доктор психологічних наук, професор.
7. МИРОШНИК Олена Георгіївна – кандидат психологічних наук, доцент.
8. ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Георгіївна – кандидат психологічних наук, доцент.
9. ТІТОВ Іван Геннадійович – кандидат психологічних наук, доцент.
10. ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна – кандидат психологічних наук, доцент.
11. ЧАЙКІНА Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.
12. ЮДІНА Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.
13. ЯНОВСЬКА Тамара Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент.
14. МЕЛЬНИЧУК Майя Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент.
15. ТЕСЛЕНКО Марина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.
16. ТІТОВА Тетяна Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент.
17. КЛИМЕНКО Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.
18. РЕВА Марина Митрофанівна – кандидат психологічних наук, старший викладач.
19. ШЕВЧУК Вікторія Валентинівна – кандидат психологічних наук, доцент.
20. КРАВЧЕНКО Ольга Данилівна – старший викладач.
21. МИШКО Надія Мирославівна – кандидат психологічних наук, старший викладач.
22. Лавріненко Віталій Анатолійович – кандидат психологічних наук, старший викладач.
23. ОБЛОВАЦЬКА Валентина Григорівна – завідувач лабораторії.

     Кафедра психології здійснює підготовку зі спеціальності 053 Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) на психолого-педагогічному факультеті за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.


Седих Кіра Валеріївна– зав. кафедри, доктор психологічних наук

    

Дисципліни, закріплені за викладачами кафедри психології

1. Седих Кіра Валеріївна: Основи психотерапії, Психологія сім’ї, Медична психологія та психотерапія,Психологія корекційної роботи, Психологічна служба, Психологія сексуальності.
2. Моргун Володимир Федорович: Актуальні проблеми психології, Основи психодіаностики, Психологія особистості, Психологія вищої школи.
3. Гончарова Наталія Олексіївна: Практикум з профорієнтаційної роботи, Юридична психологія, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, Психологічне консультування, Психологія професійної кар'єри, Спецпрактикум з психології.
4. Калюжна Юлія Іванівна: Інженерна психологія, Методика викладання психології у вищій школі, Психологія праці.
5. Коваленко Олена Григорівна: Геронтопсихологія, Вікова психологія, Соціальна пчихологія старості, загальна психологія, Актуальні питання педагогіки і психології, Організація навукового дослідження, .
6. Мирошник Олена Георгіївна: Загальна психологія, Соціальна психологія, Психологія конфлікту, Психологія рефлексії.
7. Перетятько Лариса Георгіївна: Клінічна психологія, Патопсихологія, Загальна психологія.
8. Тітов Іван Геннадійович: Онови психодіагностики, Психофізіологія, Психологія творчості, Психодіагностика, Психологія креативності, Психологія світогляду, Психометрика.
9. Харченко Анжела Станіславівна: Педагогічна психологія, Практикум з психології діяльності, Загальна психологія, Етнопсихологія, Психологія здоров’ягуманістичної спрямованості викладача вищої школи.
10. Чайкіна Наталія Олександрівна: Основи паблік рілейшнз, Диференціальна психологія, Психологічний спецпрактикум по спецкурсам, Психологія особистостіПрактикум з психології корекційної роботи, Психологія сім’ї.
11. Юдіна Наталія Олександрівна: Вікова психологія, Психологія, Психологія мотивації, Психологія травмуючих ситуацій.
12. Яновська Тамара Анатоліївна: Психологічна служба, Психологія організацій, Психологія, Зоопсихологія та порівняльна психологія, Практикум з психології корекційної роботи.
13. Кравченко Ольга Данилівна: Історія психології, Філософія психології, Практикум з психології діяльності, Сучасні напрямки зарубіжної психології, Вікова і педагогічна психологія.
14. Мельничук Майя Михайлівна: Практикум з загальної психології, Гендерна психологія, Основи психогенетики.
15. Тітова Тетяна Євгенівна: Основи психокорекції, Практикум з психології особистості, Експериментальна психологія, Основи психологічної практики, Соціально-психологічний тренінг.
16. Тесленко Марина Миколаївна: Психодидактика, Методика викладання психології, Психологія мотивації, Психологія обдарованої дитини, Психологія.
17. Мишко Надія Мирославівна: Загальна психологія, Соціальна психологія, Психологія масової поведінки, Практикум з психології спілкування, Практикум з психології корекційної роботи.
18. Лавріненко Віталій Анатолійович: Психологія, Практикум з загальної психології спілкування, Практикум із психології особистості, Психологія спорту, Соціальна психологія.
     Наукову роботу кафедри можна переглянути, натиснувши на посилання, подане нижче:

Науково-дослідна робота кафедри психології у 2018 році