ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

КАФЕДРА МУЗИКИСклад кафедри:

1. ЛЕВЧЕНКО Григорій Семенович - заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри.
2. СУЛАЄВА Наталія Вікторівна - заслужена артистка України, доктор педагогічних наук, професор.
3. ЛОБАЧ Олена Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
4. ІРКЛІЄНКО Вікторія Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
5. ДЕМ'ЯНКО Наталія Юріївна - кандидат педагогічних наук, доцент.
6. ПАВЛЕНКО Наталія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
7. ЯКОВЛЕВ Володимир Петрович - старший викладач.
8. ГЛУШКОВА Світлана Іванівна - старший викладач.
9. ВОВЧЕНКО Сергій Володимирович - старший викладач.
10. РЕМЕЗОВА Наталія Миколаївна - старший викладач.
11. ГРИНЬ Юлія Миколаївна - асистент.
12. ПОДВОРНА Світлана Олександрівна - провідний концертмейстер.
13. ШКЛЯР Ірина Михайлівна - провідний концертмейстер.
14. ЛОБАЧ Микола Миколайович - концертмейстер.
15. ХАРЧЕНКО Олександр Демидович - акомпаніатор.
16. СОЛІНСЬКА Анна Миколаївна - акомпаніатор.
17. КУЗЬОМКО Леся Анатоліївна - старший лаборант.

     Історія кафедри сягає своїм корінням у 1920 рік, коли її засновано як кафедру мистецтвознавства на чолі з В. М. Верховинцем (1920-1933). Знаний педагог викладав курси «Мистецтвознавство» (співи й музика), «Теорію музики», «Методику музичного виховання», «Диригування», «Сольфеджіо», «Постановка голосу», «Музичний інструмент (фортепіано, скрипка)», спеціальний курс «Дитячі ігри». Названі дисципліни й сьогодні входять до основного змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.
     Незважаючи на відсутність спеціальної мистецької кафедри, у 30-ті роки ХХ ст. продовжувалися найкращі художні традиції навчального закладу. Так, інститутський хор (керівник – М. А. Фісун) був незмінним учасником виховних заходів, переможцем міських і обласних оглядів художньої самодіяльності, учасником першої Декади українського мистецтва та літератури в Москві (1936).
     У 1957 р. в Полтавському педагогічному інституті вводиться нова спеціальність «Російська мова, література та музика», що викликало потребу відкриття кафедри музики і співів. Завідувачами кафедри були П. М. Горбенко (1957-1958) та М. А. Фісун (1958-1967).
     З 1967 по 1981 роки кафедри музики як структурного підрозділу навчального закладу не існувало, функціонували мистецькі гуртки та колективи, зокрема академічна хорова капела (керівник Г. С. Левченко, 1967-1969 р.), яка за високий рівень виконавської майстерності в короткий термін здобула звання народної, двічі нагороджувалася золотими медалями на республіканських оглядах і фестивалях художньої самодіяльності, а її керівник отримав почесне звання заслуженого працівника культури України (1969 р.) Згодом хорову капелу очолив викладач Полтавського музичного училища імені М. В. Лисенка диригент-хормейстер Г. Є. Гнатенко (1974-1981).
     У 1981 році при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання створено секцію музики на чолі із заслуженим працівником культури України Григорієм Семеновичем Левченком. Крім навчальної, методичної роботи, викладачі секції музики мали забезпечувати художньо-естетичне виховання студентів у колективах художньої самодіяльності, а саме, в українському народному хорі «Калина» (художній керівник Г. С. Левченко), хоровій капелі (художній керівник П. Т.  Лиманський), оркестрі народних інструментів (художній керівник – ст. викл. М. М. Вовк), вокально-інструментальному ансамблі «Вікторія» (художній керівник С. В. вовченко), ансамблі троїстих музик (художній керівник О. Я. Рябушенко), ансамблі баяністів (художній керівник ст. викл. В. Г. Миронов), вокальному ансамблі дитячої пісні (художній керівник О. О. Шовкомуд (Лобач).
     У 1982 р. секцію музики було реорганізовано в кафедру музики і співів. У 1985 р. на факультеті паралельно з кафедрою музики і співів була створена кафедра музичного виховання на чолі зі ст. викл. В. В. Підгорною. З 1987 по 1992 рр. (до моменту її реорганізації) кафедру очолював заслужений працівник культури України (1987 р.) П. Т. Лиманський.
     Понад чверть століття кафедру музики і співів очолює «Відмінник освіти», заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв України, професор Григорій Семенович Левченко (1981 – 2004 рр., з 2012 й до сьогодні).
     Протягом 2004 – 2009 рр. кафедру музики очолювала кандидат педагогічних наук, доцент, заслужена артистка України, випускниця кафедри музики і співів Наталія Вікторівна Сулаєва.
     З 2009 по 2012 рр. кафедру музики очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Олена Олександрівна Лобач.
     З 2012 р. кафедру музики очолює професор Григорій Семенович Левченко.

     Нині на кафедрі працюють 21 викладач та 8 співробітників, серед них: заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв України, професор Г. С. Левченко; 6 кандидатів наук, доцентів – заслужена артистка України Н. В. Сулаєва, Н. Ю. Дем’янко, В. С. Ірклієнко, О. О. Лобач, Н. О. Павленко, заслужений працівник культури України М. О. Герасименко; 9 старших викладачів – народний артист України В. М. Скакун, заслужений діяч мистецтв України О. І. Чухрай, лауреат міжнародного конкурсу виконавської майстерності «GRAND PRIZE EURASIA» (Одеса, 2008 р.) С. І. Глушкова; лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів кобзарського мистецтва Н. М. Ремезова; лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів естрадного мистецтва С. В. Вовченко, В. В. Підгорна, С. М. Жмайло, Г. В. Пужай, В. П. Яковлев; 2 асистенти Ю. М. Гринь, А. О. Трохименко, О. В. Карішина.
     Обслуговують навчально-виховний процес провідні концертмейстери (С. О. Подворна, І. М. Шкляр), концертмейстери (С. А. Сліпко, Л. О. Чербінська), акомпаніатори (А. М. Солінська, О. Д. Харченко), старші лаборанти (Л. А. Кузьомко, О. М. Шкляр).
     При кафедрі діють мистецькі колективи – творчі лабораторії професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, де студенти поглиблюють диригентсько-хорову, хорознавчу та музично-виконавську підготовку, набувають практичного досвіду роботи з колективами художньої самодіяльності. Серед них – знаний в Україні та Європі український народний хор «Калина» (з 1979 р.; керівник – професор Г. С. Левченко); народний самодіяльний музично-естрадний центр «Вікторія» (з 1981 р.; керівник ст. викл. С. В. Вовченко); народний камерний хор імені П. Т. Лиманського психолого-педагогічного факультету (керівники – ст. викл. В. В. Сидоров, 2002-2003 рр.; ст. викл. Ю. В. Пєлєвіна, 2003-2007 рр.; з 2007 р. – ст. викл. С. М. Жмайло, під орудою якого колектив 2009 р. захистив звання «народний»); народний аматорський колектив «Свічадо» (керівник – ст. викл. Ремезова Н.М.). Постійно діючими є аудиторія-музей Василя Миколайовича Верховинця та українського народного хору «Калина» (директор доц. Н. Ю. Дем’янко) та аудиторія імені П. Т.  Лиманського – заслуженого працівника культури України, доцента кафедри музики і співів ПДПІ імені ВГ Короленка (директор ас. А. О. Трохименко).
     Викладачі кафедри здійснюють адміністративну й громадську діяльність: проф. Г. C. Левченко, доц. Н. В. Сулаєва, доц. Н. О. Павленко очолюють журі престижних мистецьких конкурсів (всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва імені М. Кондратюка, обласний фестиваль «Пісенні крила Чураївни», обласний конкурс-фестиваль аматорських колективів, міський конкурс патріотичної пісні «Є професія – Батьківщину захищати», огляд художньої самодіяльності середніх загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини); доценти О. О. Лобач і В. С. Ірклієнко – постійні члени журі конкурсу «Учитель року» в номінації «Учитель музичного мистецтва»; доц. Н. О. Павленко – член обласної міжвідомчої комісії з питань утвердження в регіоні духовності, моральності та здорового способу життя, а також організаційного комітету міського фестивалю «Дні Європи у Полтаві» (2011 р.); доц. Є. І. Тягло виконував обов’язки проректора з наукової, навчальної роботи та міжнародних зв’язків (1991-2005 рр.), доц.  Н. В. Сулаєва (2006-2008 рр.) і доц. Н. О. Павленко (з 2008 р.) – проректори з виховної роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка; доц. В. С. Ірклієнко та ст. викл. В. П. Яковлев – заступники декана психолого-педагогічного факультету; В. В. Підгорна – режисер-постановник міських, університетських і факультетських мистецьких масових заходів, режисер і сценарист фільмів про факультет і університет.


МОНОГРАФІЯ

КАФЕДРА МУЗИКИ
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

завантажити