Студентське наукове товариство

Для виявлення здібних і творчо мислячих студентів, їх залучення до наукової діяльності у листопаді 2006 р. на факультеті було створено Студентське наукове товариство (СНТ) як підрозділ ПДПУ. Ініціатива студентства та підтримка ректорату – два детермінуючих фактори становлення СНТ як якісно нової, власне студентської самоврядної структури, котра має свої відділення на всіх факультетах. Керівним органом СНТ є його рада, до складу якої входять голови студентських наукових товариств факультетів. СНТ ПДПУ є колегіальним членом Обласного СНТ при раді ректорів закладів вищої освіти Полтавського регіону.

Товариство бере активну участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, фахових предметних олімпіадах, які проходять в університеті, проводить дискусійні зустрічі, круглі столи, семінари із загальних питань розвитку студентської наукової думки. СНТ організовує лекції з провідними викладачами університету для цільової студентської аудиторії.

Традиційними стали університетські інтелектуальні змагання «Брейн-ринг». Товариство ініціювало видання загальноуніверситетської студентської газети «Вік-NО», на Web-сайті університету розмістило власну сторінку, де відображаються основні напрями його діяльності, обговорюються актуальні питання студентського життя.

На психолого-педагогічному факультеті СНТ повноцінно функціонує під керівництвом студентки групи ПО(ум)-217 Іванової Аліни.

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД

Лукашова Юлія Олександрівна, переможниця ІІ туру Всеукраїнській олімпіаді за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, 2018 р. м.Харків.

Кобзій Альона Сергіївна, переможниця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, 2019р. м.Харків

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

Полякова Аліна Олександрівна, переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, 2018 р. м.Бердянськ.

Рябчун Катерина Володимирівна, переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Початкова освіта, 2019 р. (Науковий керівник доц. Процай Л.П.)