Спеціалізовані вчені ради

З 2016 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка функціонує спеціалізована вчена рада Д 44.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», яка у 2018 році продовжила свої повноваження на основі наказу МОН України № 326 від 4 квітня 2018 р.

У новій каденції до складу ради входять 14 докторів педагогічних наук, професорів та 1 кандидат педагогічних наук, доцент. Склад ради: Федій Ольга Андріївна, д. пед. н., професор (голова ради); Кулик Євген Володимирович, д. пед. н., професор (заступник голови); Погребняк Володимир Аркадійович, к. пед. н., доцент (вчений секретар); Бірюк Людмила Яківна, д. пед. н., професор; Нічуговська Лілія Іванівна, д. пед. н., професор; Оніпко Валентина Володимирівна, д. пед. н., професор; Рогова Тетяна Володимирівна, д. пед. н., професор; Сайко Наталія Олександрівна, д. пед. н., доцент; Сас Наталія Миколаївна, д. пед. н., доцент; Сотська Галина Іванівна, д. пед. н., старший науковий співробітник; Стрельніков Віктор Юрійович, д. пед. н., професор; Сулаєва Наталія Вікторівна, д. пед. н., доцент; Хоменко Павло Віталійович, д. пед. н., доцент; Цина Валентина Іванівна д. пед. н., доцент; Шиян Надія Іванівна, д. пед. н., професор.

За період функціонування ради було проведено 21 засідання із захисту кандидатських та 1 докторської дисертацій зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Всі дисертанти успішно отримали підтвердження та отримали дипломи кандидата та доктора наук. У засіданнях постійно беруть участь провідні фахівці за тематикою дисертацій з різних регіонів України (Вінницька, Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька, Харківська, Хмельницька, Уманська область).