Навчальні лабораторії

ЛАБОРАТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЛАБОРАТОРІЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ КАФЕДРИ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, ПРИРОДНИЧИХ І МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «ДІАГНОСТИКА, КОРЕКЦІЯ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РІШЕНЬ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, ПРИРОДНИЧИХ І МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯ