Наукові видання

Збірник наукових праць кафедри дошкільної освіти

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Збірник наукових праць кафедри філологічних дисциплін

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ : ЛІНГВІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ЛІНГВОДИДАКТИКА

Збірник наукових праць кафедри образотворчого мистецтва

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Збірник наукових праць кафедри психології

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Збірник наукових праць кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ РІШЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

ЕСТЕТИКА І ЕТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ