Історія

Психолого-педагогічний факультет – один із найбільших у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка за кількістю студентів, викладачів та пропонованими абітурієнтам спеціальностями. Історичний поступ факультету триває уже понад 40 років. Життя його від часів заснування і донині є динамічним, яскравим, насиченим традиціями та інноваціями. Плідну освітньо-наукову діяльність факультету презентовано у колективній монографії “Психолого-педагогічний факультет ПНПУ імені В. Г. Короленка”.
Студенти психолого-педагогічного факультету – це ерудована, творча, з перспективними високоінтелектуальними ідеями, великим потенціалом до професійного зростання молодь, здатна до самореалізації та самовдосконалення в сучасному європейському освітньому просторі.
Потужний якісний професорсько-викладацький склад факультету на високому науково-методичному рівні забезпечує роботу 8 кафедр та здійснює професійну підготовку студентів на бакалаврському та магістерському освітніх ступенях за такими спеціальностями: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Психологія», «Соціальна робота», «Спеціальна освіта», «Середня освіта (музичне мистецтво)», «Середня освіта (образотворче мистецтво)», «Середня освіта (хореографія)», «Хореографія». На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей «Психологія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» та докторантура зі спеціальності «Психологія» .

Монографія психолого-педагогічного факультету 2014 року

Монографія психолого-педагогічного факультету 2018 року