Атрибутика

Розробка символіки факультету розпочалася в 2001 р. зі створення емблеми (3.03.2001 р.), автором якої став викладач кафедри образотворчого мистецтва В. С. Бабенко. Плідний внесок здійснили викладачі й студенти нашого факультету в формування академічної культури та виготовлення символіки Полтавського національного педагогічного університету      імені В. Г. Короленка. Так, у 2001–2002 н. р. на замовлення ректора університету В. О. Пащенка був проведений конкурс на створення символіки університету і його підрозділів. Авторський колектив, який був визнаний переможцем, об’єднав викладачів кафедри образотворчого мистецтва (для професійного опрацювання ідей) і студентів (для реалізації проекту зі створення символіки). Загальне керівництво, методичне й технологічне  забезпечення, ідея і загальна композиція геральдичного комплексу здійснена О. М. Кушніренко; колористична концепція втілена Л. В. Бичковою; композиція гербів університету та факультету розроблена В. С. Бабенко; виготовлення в матеріалі корогв, значків, емблем, подарункових обкладинок здійснено творчою групою студентів ІІІ–V курсів зі спеціальності “Образотворче мистецтво”: Н. Волковою, С. Поп, О. Власовою, І. Пономарь, Н. Світличною.

Корогва психолого педагогічного факультету – символ об’єднання його викладачів і студентів навколо державотворчої ідеї, готовності сумлінно й плідно здобувати та удосконалювати професійні знання і вміння для розвитку української освіти на основі узгодження кращих здобутків традиційних і модерних освітніх парадигм. Це символ успадкування освітніх традицій Київської Русі й культурно-творчої діяльності українського козацтва, яке не лише гідно виборювало право українського народу на власну державність, а й активно сприяло бурхливому розвитку духовного, наукового та художнього життя в Україні. Тому корогва факультету втілює сучасну інтерпретацію символіки тих славетних часів в історії України. Корогва психолого-педагогічного факультету відтворює елементи державної та загальноуніверситетської символіки, вона має триклинову форму і лазурове тло, на якому зображено у жовтих кольорах емблему факультету у вигляді сонця, на тлі якого силует жінки в національному вбранні, що випускає з піднятих рук сокола. Триклинова форма корогви символізує триєдність Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Духа Святого, її лазурове тло за геральдичним трактуванням означає красу, м’якість і велич. У православ’ї цей колір символізує Вічну Божественну Істину і Неосяжну Таємницю, це колір Всевишнього Отця, відображення божественної природи будь-якого явища. Золото в геральдиці є символом багатства, справедливості й величі духу. Його сакральна сутність полягає в образі святості, Слави Божої, обраності, угоди між Богом і людьми. Зіставлення лазурового тла корогви із золотим обрамленням та іншими деталями засвідчує велич гуманістичного призначення Педагога сприяти духовному розвиткові людини та богоугодність і доленосність культуротворчої справи факультету у вихованні майбутніх учителів високого професійного рівня, здатних реалізувати святу місію виховання гідних громадян Вітчизни. 
Використані в корогві жовтий і синій кольори символізують дві першооснови буття: вогонь і воду, землю (дає найкоштовніше – золоту руду і жито) і небо (дає дощ). В усіх міфологіях світу на початку світотворення стоять вогонь і вода. Вогонь – символ сонця, любові, багатства роду, здоров’я, сили. Вода – праматір світу, родючої сили природи. Синя та жовта фарби при змішуванні дають зелений колір, що є символом дерева життя. Тобто з цього поєднання створилося життя на землі. Символом життя є також жінка, тобто берегиня роду людського. Жіноча постать із піднятими догори руками встановлює семантичний зв’язок між символічною Великою Праматір’ю всього живого – знаменитою слов’янською Богинею-Берегинею і Берегинею української культури Освітою, що, як дбайлива мати, плекає наступні покоління українців. Жінка випускає в самостійне життя сокола, що символізує українську душу, дитину, яку виростила і виховала.