НА КАФЕДРІ ХОРЕОГРАФІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВІДБУВСЯ ЛЕКТОРІЙ «ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

16 листопада 2021 року на кафедрі хореографії психолого-педагогічного факультету відбувся семінар «Інформаційні ресурси, сервіси та послуги університетської бібліотеки в сучасних умовах» для викладачів та здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія) та 024 Хореографія.

Співробітник бібліотеки Наталія Кузьміна розповіла про поняття академічної доброчесності, різновиди плагіату та способи його уникнення.Особливу увагу доповідачка зосередила на застосуванні сучасних антиплагіатних систем для перевірки на ознаки плагіату, зокрема, на українській ліцензованій антиплагіатній системи Unicheck,  яка діє в бібліотеці. Під час заходу студенти ознайомилися з правилами оформлення бібліографічних покликань  та використанням чинного стандарту  ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Лекторка докладно розповіла про відомі, достовірні інформаційні ресурси, які представлені на вебсайті бібліотеки, зокрема, інституційного репозитарію, електронного каталогу, ресурсів відкритого доступу до інформації – World Cat, BASE та Google Академія. Увагу студентів-хореографів було зосередженонасервісах, які можна отримати в умовах дистанційного навчання. Студенти дізналися про послугу «Електронна доставка документів» (ЕДД), через яку можна замовити та одержати, наприклад, статтю з журналу, тези із збірки конференції або частину книги з фондів інших бібліотек України. Ця послуга здійснюється на міжбібліотечній корпоративній основі у відповідності до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Інші новини: