Реалізація академічної мобільності на кафедрі початкової освіти, природничих та математичних дисциплін та методик їх викладання

З вересня 2021-22 навчального року на підставі Угоди № 27/01-70/30 від 15 липня 2021 р. про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя розпочато і триває навчання студентів студентів ІІ курсу спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійної програми «Початкова освіта» академічної групи ПО-217 Н. Ходос і А. Гмизи та спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» академічної групи М(по)-24 К. Малиги, Д. Хаірбекової. Студентки опановують навчальну дисципліну «Теорія та методика виховання» на кафедрі педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Для реалізації програми створено відповідні умови академічної мобільності, укладено сталий розклад занять та визначено спектр завданнь, необхідних для формування у студентів програмових результатів відповідної освітньо-професійної програми. До лекційних занять студентки були залучені в прямому етері, що дозволило їм наживо спілкуватися з викладачем та приєднатися до обговорення проблемних питань теорії та методики виховання молодших школярів разом зі студентами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Практичні заняття проходять в синхронному та асинхронному дистанційному форматі з використанням інноваційних технологій та методів викладання, зокрема — проєктне та проблемне навчання. 

Навзаєм студентки групи ПО-21 Д. Нечипоренко та І. Кириєнко Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя опановують теорію та методику виховання на кафедрі початкової освіти, природничих та математичних дисциплін та методик їх викладання нашого університету зі студентами ІІ курсу спеціальності 013 Початкова освіта (викладач —  В.М. Богута)

У перспективі ця програма академічної мобільності передбачає залучення студентів обох університетів до спільної наукової роботи у форматі наукових студій та дискусійних форумів з актуальних проблем виховання учнів НУШ. 

Інші новини: