В університеті відбулися VII Сухомлинківські читання

28-29 вересня 2021 року на базі лабораторії Інноваційних освітніх рішень кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання в межах роботи постійнодіючого мережевого проєкту «Е-портфоліо В. Сухомлинського» відбулися щорічні Педагогічні читання, присвячені дню народження видатного педагога-гуманіста «Ідеї Василя Сухомлинського в сучасній освіті: досвід і перспективи». Мета проєкту – екстраполювати педагогічні ідеї Василя Сухомлинського  у віртуальному освітньому просторі.

Під керівництвом завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, професора Ольги Федій захід відбувся у форматі «педагогічного калейдоскопа», що передбачав висвітлення різноманітних аспектів педагогічної діяльності й творчості видатного педагога-гуманіста у світлі сучасних концептуальних засад Нової української школи. Викладачі кафедри й здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта презентували доповіді за такими напрямами: “Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського”, “Актуалізація досвіду Школи Василя Сухомлинського в НУШ”, “Батьківська педагогіка Василя Сухомлинського в сучасному вимірі”, “Ідеї Василя Сухомлинського у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи”.

Захід проходив дистанційно за допомогою Zoom-комунікації. Студенти групи ПО-115 Ільченко Альбіна, Романинець Юлія, Свинар Карина, Кравченко Анна під керівництвом проф. Федій О.А. й доц. Мірошніченко Т.В. презентували доповідь на тему «Виховання в молодших школярів загальнолюдських цінностей у педагогічній спадщині В. Сухомлинського». Андрушечко Ярослава, студентка групи ПО-116 представила цікаві факти про життя Василя Сухомлинського, його гуманістичні орієнтири професійної діяльності вчителя початкових класів.

Доц. Власенко Н.В. долучила студентів першого курсу спеціальності «Початкова освіта» до створення цифрового вебконтенту  на тему «Реалізація принципу природовідповідності в розвитку дитини» під час вивчення дисципліни «Загальна та вікова психологія».

В межах вивчення навчальної дисципліни «Естетотерапія» студентка групи ПО-216 Ляхно Аліна підготувала доповідь на тему «Естетотерапевтичні засоби у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» (Наукові керівники: проф. Федій О.А, доц. Мірошніченко Т.В.) за допомогою технології скрайбінг-фасилітації. Студентка акцентувала увагу на головному та визначальному постулаті педагогічної системи В. Сухомлинського – любові до дитини. Під час навчальної дискусії учасники дійшли висновку, що необхідною умовою формування гармонійної особистості є забезпечення психологічного комфорту, відчуття захисту та щастя, яке має відчувати дитина в освітньому естетотерапевтичному просторі.

Ухвалою педагогічних читань стали основні завдання проєкту: продовжувати наповнювати навчальний контент постійно діючої інформаційно-дидактичої е-платформи, присвяченої життю і творчості Василя Сухомлинського; презентувати педагогічні ідеї Василя Сухомлинського крізь призму основних завдань Нової української школи; інтегрувати тему «Василь Сухомлинський» у зміст навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Початкова освіта»; проводити навчально-наукові заходи, присвячені життю і творчості видатного вітчизняного педагога-гуманіста.

Інші новини: