Відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Антоніни Гасанової

«Одним із напрямів фундаментального дослідження естетотерапії доктора педагогічних наук, професорки, завідувачка кафедри природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В.Г. Короленка Ольги Андріївни Федій є бібліотерапія. Саме бібліотерапію як феномен педагогіки початкової освіти теоретично і експериментально обґрунтовано її науковою школою», – такими словами розпочала свій відгук на дисертаційне дослідження «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності» офіційний опонент Тетяна Довга (професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка) 14 вересня 2021 року.

На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.011, створеної відповідно до наказу МОН України від 02 липня 2021 року №765 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії», Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка здобувачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна Антоніна Гасанова успішно захистила дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності»  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Голова разової спеціалізованої вченої ради – докторка педагогічних наук, професорка кафедри музики, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка – Наталія Сулаєва. Офіційні опоненти: Наталія Бахмат – докторка педагогічних наук, професорка кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Тетяна Довга – кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Науковий керівник – Ольга Федій, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Дякуємо відділу аспірантури ПНПУ імені В.Г. Короленка за підтримку та допомогу в підготовці до захисту кандидатської роботи здобувачки А. Гасанової.

Вітаємо аспірантку та наукового керівника, бажаємо нових наукових звершень.

Інші новини: