Міжуніверситетська дуальна лекція О.Федій та Т. Довгої “Зв’язок естетотерапії та іміджології у професійній підготовці вчителя початкової школи”

13 вересня 2021 року в межах удосконалення змісту підготовки та забезпечення якості реалізації освітньо-професійної програми “Початкова освіта” в студентів ІІ курсу спеціальності Початкова освіта відбулася дуальна лекція на тему “Зв’язок естетотерапії та іміджології у професійній підготовці вчителя початкової школи”. Лекційне заняття провели доктор педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В.Г. Короленка Ольга Андріївна Федій й доктор педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Тетяна Яківна Довга.

На занятті лекторки впровадили такі сучасні освітні технології, як панельна дискусія з участю студентів та метод опонування різних точок зору на проблему зовнішнього вигляду педагога та сучасних трендів одягу в образі вчителя початкової школи (аксесуари й доцільність їх використання, важливість наявності зачіски та підборі взуття, ефект парфумів, елегантність та вишуканість стилю вчителя, цифровий імідж вчителя-блогера тощо). Студенти активно включалися в обговорення дискусійних проблем, наводили власні приклади, ставили проблемні запитання, цікавилися досвідом викладачів, виявляли ініціативу та пояснювали власну точку зору щодо питань стилістики в образі вчителя початкової школи, критично оцінювали позицію одногрупників.

На завершення дискусійної лекції було прийнято рішення про онлайн-обговорення лекційних питань навзаєм зі студентами спеціальності Початкова освіта Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Інші новини: