Освітньо-наукову програму «Психологія» ПНПУ імені В.Г. Короленка акредитовано рішенням НАЗЯВО

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка було успішно акредитовано освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового рівня) ступеня вищої освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 053 Психологія. Про це стало відомо 27 серпня 2021 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було підтверджено достовірність усіх наданих матеріалів акредитаційної справи, проаналізовано якість освітньої діяльності, дотримано усіх вимог системи забезпечення якості вищої освіти, оцінено усі критерії діяльності та функціонування кафедри психології, яка забезпечує підготовку докторів філософії за спеціальністю 053 Психологія.

Ухвалене Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти рішення про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) за спеціальністю 053 Психологія на 5 років стало підтвердженням якості освітнього процесу, який здійснює ПНПУ імені В.Г. Короленка.Наразі університет є єдиним закладом у регіоні, що забезпечує підготовку фахівців спеціальності 053 Психологія за трьома рівнями ― бакалавра, магістра та доктора філософії.

Щиро вітаємо університет та колектив кафедри психології з черговим здобутком ібажаємо успіхів у подальшій підготовці фахівців!

Інші новини: