У ПНПУ імені В.Г. Короленка проходить акредитація освітньо-наукової програми «Психологія»

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка триває робота експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового рівня) ступеня вищої освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 053 Психологія із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 1061-Е від 17 травня 2021 року до складу експертної групи увійшли:

Заграй Лариса Дмитрівна, доктор психологічних наук (Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») – керівник експертної групи;

Оверчук Вікторія Анатоліївна, кандидат психологічних наук (Донецький національний університет імені Василя Стуса);

Вєтрова Наталія Володимирівна (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, здобувач вищої освіти).

Свою роботу комісія розпочала із офіційної зустрічі з адміністрацією університету: виконуючим обов’язки ректора, першим проректором Романом Сітарчуком; проректором із наукової роботи Сергієм Шевчуком; очільницею психолого-педагогічного факультету Наталією Сулаєвою та гарантом освітньої-наукової програми «Психологія» Кірою Седих. Відбулися зустрічі з академічним персоналом, що забезпечує освітній процес, аспірантами спеціальності «Психологія», а також їхніми науковими керівниками; представниками студентського самоврядування та ради молодих учених.

Інші новини: