У педагогічному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в інформаційному суспільстві»

20-21 травня 2021 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка викладачами кафедр музики та образотворчого мистецтва психолого-педагогічного факультету проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в інформаційному суспільстві». Співорганізатором конференції став Обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.

У роботі конференції взяли участь понад 200 науковців, викладачів, педагогічних працівників, аспірантів і магістрантів вищих закладів освіти України.

Відкрив конференцію та звернувся з привітальним словом до учасників проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор географічних наук, професор (голова організаційного комітету) Сергій Шевчук.

У пленарному засіданні виступили з доповідями декан психолого-педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор кафедри музики, заслужена артистка України Наталія Сулаєва, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук Ольга Лобова, професор кафедри практичної педагогіки та психології Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук Андрій Литвин, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Марія Лещенко, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук Валентина Березан, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук Тетяна Батієвська, старший викладач кафедри методики змісту освіти, методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Лілія Халецька. У доповідях науковців обговорювались актуальні проблеми розвитку освіти та підготовки майбутнього вчителя мистецтва в умовах інформаційного суспільства, розвитку педагогічної майстерності засобами цифрових мистецьких наративів, реалізації ідей Нової української школи в шкільних підручниках «Мистецтво», формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, використання засобів інформаційних технологій навчання у процесі фахової підготовки учителів образотворчого мистецтва, дистанційного навчання мистецтву в закладах середньої та вищої освіти тощо.

Переконливо та науково-обгрунтовано прозвучала доповідь аспірантки кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Юлії Комишан, яка оприлюднила результати дослідження мистецько-педагогічної діяльності та творчої спадщини видатного хормейстера, композитора, педагога, фольклориста, художнього керівника українського народного хору «Калина» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслуженого діяча мистецтв України, професора, завідувача кафедри музики Григорія Левченка, розкрила його концептуальні підходи до формування особистості майбутнього вчителя засобами української народної пісні.

Велика увага приділялась питанням мистецької підготовки майбутнього вчителя, організації та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Зокрема в доповіді кандидата педагогічних наук, доцента кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В. Г. Короленка, члена НСМНМ України Тетяна Саєнко визначились сучасні форми організації та проведення виставок творчих робіт студентів. Завідувач кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В. Г. Короленка, народний художник України, доцент, член НСХ України Анатолій Чорнощоков розкрив місце творчого доробку відомих архітекторів України в змісті професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

Значний інтерес викликала презентація збірки авторських творів старшого викладача кафедри музики ПНПК імені В. Г. Короленка, композитора і художнього керівника народного аматорського музично-естрадного центру «Вікторія» Сергій Вовченка «З любов’ю до пісні та рідного краю», у якій представлено п’ятнадцять оригінальних пісенних та інструментальних творів.

Учасники конференції ознайомились із збіркою «Ансамблі та акомпанементи для фортепіано» викладача Уманського обласного музичного коледжу імені П. Д. Демуцького, переможниці ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв Music Universe (м. Одеса) у номінації «Фортепіано» Олена Сологуб.

До обговорення питань залучення в сучасний освітній процес дистанційних та інформаційно-комунікаційних технологій залучились учителі загальних середніх і мистецьких закладів освіти Полтавського регіону.

21 травня конференція продовжила свою роботу. На секційних засіданнях форуму педагоги і науковці плідно обговорювали актуальні проблеми мистецької освіти в умовах інформаційного суспільства та перспективи її подальшого вдосконалення, обмінювались результатами досліджень, узагальнювали передовий педагогічний досвід та дійшли висновку про необхідність активного впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних і дистанційних технологій в сучасний освітній процес.

Інші новини: