Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантки кафедри психології Євгенії Хоменко

13 травня 2021 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.053.008 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» аспірантка кафедри психології Євгенія Хоменко успішно захистила дисертацію «Психологічні механізми взаємодії учнівських груп з класним керівником» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія. Голова спеціалізованої ради – докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Лариса Калмикова. Офіційні опоненти: Оксана Сергєєнкова, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка; Віталій Бочелюк, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Національного університету «Запорізька політехніка».

Науковим керівником аспірантки є Кіра Седих, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Щиро вітаємо здобувачку та наукового керівника із захистом дисертації, зичимо їм нових здобутків на науковій та педагогічній ниві!

Інші новини: