Відбулося он-лайн засідання робочих груп із перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Сімейне виховання», «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) та «Дошкільна освіта», «Дошкільна освіта (Управління в системі дошкільної освіти)» другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

6 травня 2021 р. у співпраці із зовнішніми стейкхолдерами відбулося он-лайн обговорення проєктів освітньо-професійної програм «Дошкільна освіта. Сімейне виховання», «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) та «Дошкільна освіта», «Дошкільна освіта (Управління в системі дошкільної освіти)» другого (магістерського) рівнів вищої освіти для абітурієнтів набору 2021 р.

На засіданні робочих груп із перегляду і оновлення ОП у режимі відеоконференції були присутні науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної освіти (професор Гнізділова О.А., доцент Вашак О.О., доцент Зімакова Л.В., доцент Карапузова І.В., доцент Ковалевська Н.В., доцент Пасічніченко А.В.) та представники зовнішніх стейкхолдерів: Жовнір О.В. (методист ПДНЗ №40 «Ромашка»), Закладна Т.М. (завідувач ПДНЗ №36 «Школа здоров’я»), Крупник Н.В.  (завідувачка ПДНЗ № 40 «Ромашка»),  які були залучені до обговорення проєктів ОП.

Завідувач кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор Гнізділова Олена Анатоліївна висловила щиру вдячність учасникам засідання за активну участь у створенні освітніх програм спеціальності 012 Дошкільна освіта, за внесені пропозиції, за консультативну і дорадчу допомогу, здійснення просвітницької профорієнтаційної роботи, спрямованої на професійне самоусвідомлення студентів та їх успішне працевлаштування в  галузі дошкільної освіти.

Олена Анатоліївна наголосила, що формування якісної освітньої програми – справа не проста, чим ширше обговорені будуть проєкти, тим більше шансів уникнути можливих недоліків і зробити освітньо-професійні програми більш ефективними, привабливими для майбутніх здобувачів і роботодавців. Такі зустрічі допомагають виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні та врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що, у свою чергу, підніме ефективність та конкурентоспроможність програм.

Гаранти ознайомили присутніх із проєктами освітніх програм,  поділилися думками щодо змісту освіти та практичної підготовки майбутніх вихователів.

Стейкхолдери наголосили на компетентностях, яких вони потребують від випускників спеціальності Дошкільна освіта. Роботодавці висловили загалом позитивну оцінку організації освітнього процесу для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта та надали свої пропозиції з оновлення освітньо-професійних програм.

Гарант освітньо-професійної програми Зімакова Л.В. запросила роботодавців до подальшої співпраці щодо організації науково-практичних конференцій, семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів, майстер-класів, проведення аудиторних занять, участі у методичному керівництві педагогічними практиками, до рецензування студентських наукових робіт, кваліфікаційних робіт студентів, участі у атестаційних екзаменах.

За результатами засідання було прийнято рішення оприлюднити проєкти ОП бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти для подальшого обговорення і рецензування всіма зацікавленими сторонами.

Колектив кафедри дошкільної освіти щиро висловлює подяку стекхолдерам за співробітництво і конструктивну взаємодію!

Інші новини: