Відбувся захист дисертаційна здобуття наукового ступеня доктора філософії Світлани Михайлів

23 квітня 2021 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.053.007 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» аспірантка кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка Світлана Михайлів успішно захистила дисертацію «Динаміка особистісного росту у хімічно залежних осіб в умовах роботи центрів соціально-психологічної реабілітації» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія. Науковий керівник – Кіра Седих, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Голова спеціалізованої ради – докторка психологічних наук, професорка, академік Української технологічної академії, професорка кафедри психології і професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Ірина Волженцева.Офіційні опоненти: Віра Крамченкова,докторка психологічних наук, доцентка, професорка кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Олена Чуйко,докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Щиро вітаємо здобувачку та її наукового керівника із захистом дисертації, зичимо їм нових перемог на науковій та педагогічній ниві!

Інші новини: