Участь викладачів кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін на методик їх викладання у Всеукраїнській науковій конференції , організовану Інститутом педагогіки НАПН України.

21 квітня 2021 року викладачі кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін на методик їх викладання долучилися до Всеукраїнської наукової конференції  «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу», організовану Інститутом педагогіки НАПН України. Модератором секції “Формування читацької компетентності на уроках української мови та літератури в початковій і середній школі” була доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри О.А. Федій та виступила із доповіддю на тему “Формування читацької компетентності на уроках української мови та літератури в початковій школі засобами естетотерапії”.

Доценти кафедри презентували наукові доповіді на теми “Труднощі у сприйманні текстової інформації дітьми молодшого шкільного віку” (Павленко Юлія Григорівна); “Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до впровадження медіаосвіти на уроках української літератури” (Процай Людмила Петрівна); “Технології розвитку критичного мислення на уроках української мови в початковій школі (Власенко Наталія Олександрівна).

Інші новини: