Оголошено набір на навчання за сертифікатною програмою «Основи психології»

Кафедра психології запрошує на навчання за освітньою сертифікатною програмою «Основи психології». Програма призначена для абітурієнтів, які планують вступати до магістратури за спеціальністю 053 Психологія на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), а також для інших зацікавлених осіб.

Завданнями програми є: поглиблення в абітурієнтів базових знань з психології, ознайомлення з методикою та фактологією сучасної психології, формування світогляду щодо детермінант поведінки людини.

Зміст програми складається з таких модулів:

1) Вступ до психології.Цей модуль охоплює теми:«Предмет психології». «Стан, структура та методи сучасної психології». «Історія розвитку психологічної науки». «Розвиток психіки та свідомості у філогенезі».

2) Психічні процеси.Цей модуль охоплює теми: «Відчуття». «Сприймання». «Увага». «Пам’ять». «Мислення». «Уява». «Емоції та почуття». «Воля».

3) Особистість у діяльності, спілкуванні та індивідуально-психологічні особливості особистості.Цей модуль охоплює теми: «Особистість». «Діяльність». «Спілкування». «Темперамент». «Характер». «Здібності».

Керівники освітньої сертифікатноїпрограми: викладачі кафедри психології — кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко М.М. та кандидат психологічних наук, доцент Юдіна Н.О.

Деталі щодо навчання за програмою можна отримати за телефоном: 050 61 47 355.

Зареєструватись можна за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1NTYryxaNtBwFihaugoHIClQhAp3CeCprNtfzPnQnXFk/edit?usp=sharing

Інші новини: