ХVІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика»

10-11 березня 2021 року на психолого-педагогічному факультеті відбулася традиційна ХVІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика». Співорганізаторами конференції виступили Університет Матея Бела (Словенія); Університет Каліфорнії, Санта-Крус; Краківська академія ім. А. Ф. Моджевського (Польща); Вільнюський університет (Литва); Наталі Зейл коледж (Данія); Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка; Рівненський державний гуманітарний університет; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені В. Винниченка. Відкрили конференцію: доктор географічних наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Сергій Миколайович Шевчук та доктор педагогічних наук, професор кафедри музики, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Наталія Вікторівна Сулаєва.

З доповідями на пленарному засіданні виступили Марія Браїлко, Богдан Бондаренко, Анна Ніколенко, Тетяна Абакумова, Наталія Александрова,  Ірина Баштова, Сергій Безручко, Валентина Воєвода, Богдана Захарченко, Анна Звенігородська, Діана Ємець, Надія Колтунова, Тетяна Куца, Людмила мартиненко, Анастасія Завийборода, Анна Назаренко, Олексій Рубан, Олена Скляр, Леся Тягнирядно та ін.

Приємно відзначити високий науковий рівень доповідей. Усі студенти для супроводу теоретичних положень використовували мультимедійні технології, що дозволило більш наочно та цілісно сприймати результати досліджень.

11 березня 2021 року конференція продовжила свою роботу. Секційні засідання проходили у формі наукової студії «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації», круглого столу «Сучасні технології мовленнєвого розвитку особистості», «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах освітнього простору», мистецької вітальні «Образотворча освіта: історія, сьогодення, перспективи», науково-методичного семінару «Соціально-педагогічна та корекційно-реабілітаційна робота: реалії і перспективи», творчої лабораторії «Музична освіта й виховання: традиції та інновації», науково-практичного семінару «Інноваційний потенціал початкової освіти в умовах інформаційного суспільства», хореографічної майстерні «Хореографічне мистецтво в умовах взаємопроникнення світових культур: теорія, історія й сучасність, практика».

На підсумковому пленарному засіданні було підбито підсумки роботи конференції та затверджено ухвалу.

Інші новини: