Відбулася онлайн-зустріч розробників освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 053 Психологія зі стейкголдерами

1 березня 2021 р. у режимі відеоконференції відбулася онлайн-зустріч розробників освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 053 Психологія зі стейкголдерами щодо обговорення освітньої програми на вступну кампанію 2021 р. та вирішення актуальних питань.

Гарант ОНП «Психологія», доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Кіра Седихпредставила проєкт освітньої програми, звернула увагу стейкголдерів на специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

В обговоренні програми взяли участь науковці: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Національного університету «Запорізька політехніка» Віталій Бочелюк; доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Світлана Кузікова; доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Тамара Хомуленко.

Стейкголдери висловили рекомендації стосовно можливостей розвитку освітньої програми та шляхів її реалізації. Лунали пропозиції щодо удосконалення методологічної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, пошуку нових форм взаємодії з профільними установами з метою проведення емпіричних досліджень, а також розширення співробітництва з випускниками аспірантури.

Інші новини: