Робоча зустріч з аспірантами спеціальності 053 Психологія

На засіданні кафедри психології 9 лютого 2021 р. відбулася чергова робоча зустріч з аспірантами спеціальності 053 Психологія у режимі відеоконференціїZoom. Вона проходила у формі наукової дискусії, учасники якої обговорили не лише актуальні робочі питання, а й виклики, з якими сьогодні стикаються здобувачі наукового ступенядоктора філософії. Важливим стало те, що усі аспіранти могли висловити власне бачення щодо можливих шляхів подолання таких викликів.

Викладачі кафедри психології позитивно відзначили сумлінну роботу аспірантів різних років навчання над опануванням освітніх компонентів освітньо-наукової програми, а також проаналізували стан підготовки дисертацій здобувачів перед початком нового навчального семестру. Було відзначено, що аспіранти не відстають від індивідуальних планів роботи у написанні дисертацій та проведенні досліджень.Зокрема, аспірантки 4-го року навчання Євгенія Хоменко, Катерина Милашенко та Світлана Михайлів проходять рецензування дисертацій спеціалізованими вченими радами та готуються до захисту вже у найближчі місяці.

Під час робочої зустрічі відбулася конструктивна онлайн-дискусія, щодо необхідності представлення наукового доробку аспірантів спеціальності 053 Психологія у більш широкому колі видань та пошуку можливостей проходження закордонних стажувань за темами, дотичними до проблематикиїхніх дисертацій.

Зустріч здобувачів усіх років навчання була організована ще й з метою мотивувати аспірантів 1-го та 2-го років навчання переймати досвід старших колег — тих, які вже захистились, закінчують роботу над дисертаціями або подали їх до спеціалізованих вчених рад для рецензування, а також мають публікації у виданнях, що входять до Scopus та Webof Science.

За результатами робочої зустрічіучасники накреслили основні напрямки роботи на найближчий семестр та дійшли спільного висновку, що подібні зустрічі аспірантів усіх років навчання та їхніх наукових керівників слід проводити регулярно, оскільки вони дають змогу поділитися досвідом, почути думку колег та отримати зворотній зв’язок від аспірантів, а також спонукають більш активно працювати над власними дослідженнями та розширювати наукові горизонти.

Інші новини: