На кафедрі образотворчого мистецтва зреалізовано програму внутрішньої академічної мобільності

На підставі Угоди № 3/02-40 від 15.01.2020 р. про співпрацю між Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка та Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка в 7 семестрі була реалізована програма внутрішньої академічної мобільності студентами І освітнього рівня спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) групи ОМ(дм)-45.

Кісіль Діана та Лєбєдєва Олена успішно опанували освітній компонент «Історія українського мистецтва» і щиро вдячні викладачці – завідувачці кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва навчально-наукового інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатці педагогічних наук, членкині НСМНМ України Наталії Дігтяр.

Студенти представили довідки про складання екзамену. Рівень навчальних досягнень вони підтвердили перед комісією із перезарахування результатів навчання у складі: завідувача кафедри образотворчого мистецтва, народного художника України, доцента Анатолія Чорнощокова; гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», координаторки з питань реалізації програми внутрішньої академічної мобільності доцентки Тетяни Саєнко; доцентки кафедри образотворчого мистецтва Юлії Мохірєвої.

Викладачі та здобувачі вищої освіти відзначили, що успішний досвід реалізації програм академічної мобільності є не тільки інтеграцією в європейський освітній простір, а й ефективним шляхом з підвищення якості підготовки фахівців у закладах-партнерах.

Інші новини: