Викладачі кафедри психології пройшли закордонне стажування

Незважаючи на умови дистанційної освіти, викладачі кафедри психології продовжують вдосконалювати свій професійний рівень та підвищувати кваліфікацію. Так, з 1 жовтня по 29 грудня 2020 р. викладачі пройшли закордонне онлайн-стажування «Сучасні підходи до організації навчального процесу у вищій школі» на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW (м. Варшава, Польща).

Програма об’єднала широке коло учасників з кількох європейських країн. Протягом стажування була розкрита низка актуальних тем, зокрема, «Інноваційні методи навчання в університетах Польщі», «Організація навчального процесу. Соціальні та культурні компетенції та етичні принципи сучасного викладача», «Академічна доброчесність в освітньому та дослідницькому середовищі: концепції, принципи та реалізація. Польський досвід», «Інтегративний підхід в організації навчального процесу. Педагогіка
ресоціалізації», «Професійна рефлексія та підвищення кваліфікації вчителя», «Взаємодія в освітньому середовищі: зворотній зв’язок у викладанні та навчанні. Побудова комунікації в академічному середовищі», «Порівняльний аналіз польської та української систем освіти, загроз та можливостей їх розвитку» та «Робота з бібліотечною колекцією (електронні освітні та наукові ресурси)».

Особливо актуальними для викладачів кафедри психології були такі теми, як «Психологічний супровід розвитку творчого потенціалу особистості в умовах навчального процесу в університеті», «Психологічна готовність до професійної діяльності та способи її формування в університеті» та «Психологічний потенціал тренінгової групи у процесі формування Я-концепції студентів».

Підсумком стажування стало написання індивідуальної підсумкової
роботи (наукового есе) та її захист.

За результатами стажування всі учасники одержали сертифікати.

Інші новини: