Команда ПНПУ імені В.Г. Короленка визначилася з конкурсною темою проєкту “Книга, що оживає” Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення.

Конкурсна тема проєкту “α-Підручник”.

Куратори проєкту: завідувач навчально-наукової лабораторії Інноваційних освітніх рішень професорка Ольга Федій, доценти Людмила Процай і Наталія Гібалова, асистент Яна Макаренко.

Учасники проєкту: викладачі кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В.Г. Короленка, студенти спеціальності Початкова освіта

Коло дослідницьких інтересів за темою — створення сучасного мультимедійного підручника для молодших школярів (дітей покоління Альфа) з використанням технологій візуалізації освітнього контенту.

Актуальність і новизна теми “α-Підручник” полягає в тому, що:

по-перше, α-Підручник буде призначений для дітей покоління Альфа — допитливих, розумних і самодостатніх особистостей, які здатні досягти поставлених цілей; народжених у світі алгоритмів, що змушують постійно натискати, скролити і свайпати з шаленою швидкістю. Дидактичний матеріал буде представлений в інтерактивній цифровій формі, основне завдання α-Підручника — дати дитині реальні знання природничо-математичного циклу, що змусять її до дослідницько-наукової діяльності та прийняття нестандартних рішень.

по-друге, авторами α-Підручника будуть майбутні вчителі початкової школи, що опановують освітню програму “Початкова освіта. Електронне навчання”, діти покоління Z — попередники Альфа, які вільно володіють цифровими технологіями, знають зміст та методики початкової освіти, когнітивну теорію мультимедійного навчання, технології створення цифрового дидактичного контенту.

по-третє, упровадження α-Підручника буде в реальних умовах змішаного навчання.

Інші новини: