Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Наталії Метельської

7 грудня 2020 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.034 Київського національного університету імені Тараса Шевченка асистентка кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка Наталія Метельська успішно захистила дисертацію «Особливості розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія. Науковий керівник – Кіра Седих, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Офіційні опоненти: Оксана Сергєєнкова,докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; Карина Фоменко,докторка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Досвід проведення захисту у разовій раді був першим і на кафедрі психології ПНПУ імені В. Г. Короленка, і на факультеті психології КНУ імені Тараса Шевченка, де й було створено раду.

Вітаємо здобувачку та наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших здобутків у науковій і педагогічній діяльності!

Інші новини: