Виробнича педагогічна практика у вищій школі

У ході виробничої педагогічної практики у вищій школі студенти 
заочної форми навчання II курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта закріплюють теоретичні знання та вдосконалюють практичні вміння отримані на заняттях із навчальних дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Методика викладання логопедії», «Методика викладання корекційної педагогіки і спеціальної психології» тощо.
Магістранти активно долучаються до навчально-виховного процесу
ЗВО в онлайн–режимі за допомогою використання платформи ZOOM і
MOODL.
Упродовж практики студенти опановують вміння інтегрувати форми
та методи викладання дисциплін професійної підготовки, проводять виховні заходи, відвідують лекційні і практичні заняття викладачів, проводять заняття, що посилюють їхню компетентність у напрямі підготовки до викладацької діяльності.

Інші новини: