Підготовка фахівців у вимірі сьогодення

Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку освіти покликана необхідністю оновлення організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах. Інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем освітянської практики, а готовність до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі – вимогою до всіх педагогів. Це формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове ставлення педагога до своєї діяльності. З огляду на це основним напрямом органів управління освітою та закладів вищої педагогічної освіти стає підготовка нинішніх і майбутніх учителів до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі, котрі здатні творчо мислити, працювати з суспільством та в суспільстві, сприяти мобільності й співпраці в Європі, розвивати міжкультурну повагу та розуміння, поєднувати повагу й обізнаність про різноманітність культур. Особливої уваги потребує проблема професійної підготовки учителя початкової школи до педагогічної діяльності в інноваційному освітньому середовищі. Саме цій актуальній проблемі був присвячений інтерактивний онлайн  семінар “Підготовка майбутніх учителів початкової школи до  професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі”, який відбувся в рамках роботи навчально-методичної лабораторії кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 30 жовтня 2020 року на платформі ZOOM.

Оскільки проблема застосування інноваційних технологій у повсякденній шкільній практиці та в ході професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах досить дискусійна, то в активному обговоренні питань взяли участь як учені-теоретики (мовознавці, методисти) кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка так і досвідчені педагоги-практики Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37: директор школи –  Ірина Іллівна Пасюра; заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, відмінник народної освіти – Ніна Іванівна Библів;  вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти України – Олена Миколаївна Шихалкіна; вчитель вищої категорії – Надія Іванівна Кмитюк.

У процесі професійної дискусії  учасники семінару обговорили питання  готовності учителів до ефективного забезпечення педагогічної діяльності в освітніх закладах, де створено інноваційне освітнє середовище, що є основою формування інноваційної компетентності; визначили компоненти iнновацiйної компетентності майбутнiх учителiв та  педагогічні умови підготовки студентів психолого-педагогічного факультету до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі: створення інноваційного освітнього середовища; забезпечення взаємозв’язку всіх напрямів підготовки (теоретичного, методичного, практичного); формування мотивації до застосування інноваційних технологій у різних видах навчальної діяльності.  Детально зупинилися  на розробці моделi підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищi. На підставі аналізу низки освітньо-професійних програм із метою допомоги в пiдготовцi майбутніх учителів до професійної дiяльностi в інноваційному освітньому середовищi запропонували  теми до включення їх у розділи навчальних програм. У кінці семінару було рекомендовано розпочати розробку та впровадження у практичну діяльність ЗВПО спецкурсу “Організація професійної діяльності вчителів початкової школи в інноваційному освітньому середовищі на уроках української мови та літературного читання”, що, на думку присутніх, сприятиме формуванню в майбутніх фахівців умінь та навичок спiлкування в ситуаціях, наближених до професiйних; розвитку критичного мислення; систематизації, узагальненню i використанню нової інформації про інноваційні технології в професiйнiй діяльності; творчому пiдходу до розробки урокiв української мови та лiтературного читання та організації дiяльностi в позаурочний час.

Інші новини: