Захист кандидатської дисертації

26 жовтня 2020 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного 

НАН України асистентка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Яна Макаренко  успішно  захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “ГРИБИ ПОРЯДКІВ AGARICALES, BOLETALES І RUSSULALES 

БАСЕЙНУ РІЧКИ ПСЕЛ (У МЕЖАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ)”.

Робота виконана у відділі мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України та на кафедрі початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Гелюта Василь Петрович.

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту ботаніки 

ім. М. Г. Холодного НАН України за адресою: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28.

Інші новини: