VI Педагогічні Сухомлинківські читання кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання

5-6 жовтня 2020 року кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка на базі лабораторії Інноваційних освітніх рішень провела щорічні Педагогічних читаннях, присвячені дню народження В.О. Сухомлинського “Ідеї Василя Сухомлинського в сучасній освіті: досвід і перспективи”. 

5 жовтня доцентка кафедри Юлія Павленко провела практичне заняття з навчальної дисципліни «Дидактика» для студентів спеціальності «Початкова освіта» групи ПО(опр)-217, на якому у розрізі основної теми «Види (типи) навчання у сучасній початковій школі» було актуалізовано досвід «Школи під голубим небом» Василя Сухомлинського й переосмислено ідеї видатного українського педагога-новатора.

Розпочалося заняття біля меморіальної дошки Василя Сухомлинського, розміщеної на будівлі корпусу № 1 нашого університету. Тут у форматі інтелектуальної руханки «Полювання за скарбом» студенти пригадали факти про життєвий шлях та професійну діяльність Василя Олександровича.

Основна частина заняття пройшла в осередку соціальної солідарності «PRO100НЕБА» ПНПУ імені В.Г. Короленка, де у невимушеній атмосфері дружнього спілкування, обміну думок та партнерської педагогічної взаємодії майбутні вчителі під керівництвом викладача опрацювали блок «Літопис цікавих і корисних думок», читали твори малої художньої прози для дітей Василя Сухомлинського й аналізували їхню неприховану дидактику, а також написали власний колективний твір за методикою «Колективна поема». На завершення заняття було виконано рефлексивну вправу «Плюс, мінус, цікаво», яка дозволила поглянути на заняття очима студентів, з’ясувати його цінність для кожного з них.

У такий інтерактивний спосіб майбутні вчителі здобували навички критичного мислення й апробували «на собі» методи і прийоми роботи сучасного вчителя початкової школи. При цьому організуючим стержнем змістового наповнення практичного заняття став образ та погляди талановитого вихователя і письменника Василя Сухомлинського.

6 жовтня до онлайн-обговорення актуальних проблем творчості В. Сухомлинського, а саме гуманістичної педагогіки,   актуалізації досвіду Школи Василя Сухомлинського в НУШ, батьківської педагогіки в сучасному вимірі, використання ідей Василя Сухомлинського у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи, – долучилися науковці Асоціації науково-методичних, науково-навчальних та науково-дослідних лабораторій педагогічних закладів вищої освіти України.

За ініціативи завідувачки кафедри проф. Ольги Федій започатковано мережевий тематичний  довготривалий проєкт  “Е-портфоліо В. Сухомлинського”, мета проєкту – екстраполювати педагоічні ідеї Василя Сухомлинського  у віртуальному освітньому просторі,  долучити студентів до створення цифрового вебконтенту  на тему «В. Сухомлинський  в сучасній освіті: досвід і перспективи». 

Ухвалою педагогічних читань стали основні завдання проєкту: розробити постійно діючу інформаційно-дидактичну е-платформу, присвячену  життю і творчості  Василя Сухомлинського; спроектувати структуру портфоліо, спираючись на інтереси та напрями наукової роботи викладачів кафедри й проблемних груп студентів; презентувати ідеї Василя Сухомлинського крізь призму Нової української школи; інтегрувати тему “Василь Сухомлинський”  у зміст навчальних дисциплін освітньо-професійної програми Початкова освіта; проводити навчально-наукові заходи, присвячені життю і творчості В. Сухомлинського.

Інші новини: