Викладачі кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання взяли участь у IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej nt.: «NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE»

19 червня 2020 р. доцентки кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Юлія Павленко і Наталія Власенко взяли участь у IV Загальнопольській студентській науковій конференції «Нові тенденції у психології і педагогіці» у м. Радомі, Польща.

Конференція тривала з 09.30 до 15.20 (за польським часом) у режимі реального часу на платформі Microsoft Teams, що адмініструвалася Академією Економіки в Радомі.

Метою конференції було створення форуму для обміну досвідом та обговорення ключових проблем сучасної психології та педагогіки.

У ході конференції кандидатка педагогічних наук Юлія Павленко виступила з доповіддю на тему «Технологія «Музейна педагогіка» у професійній підготовці майбутніх учителів», у якій окреслила структуру інноваційної педагогічної технології «Музейна педагогіка» та досвід її упровадження в професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи.

Кандидатка біологічних наук Наталія Власенко представила доповідь «Розвиток екологічної свідомості молодших школярів» та візуалізувала викладені наукові положення за допомогою PowerPoint презентації, у якій акцентувала, що у молодшому шкільному віці здійснюється перехід від споглядання оточуючого світу до діяльності, спрямованої на охорону та розвиток життєвого середовища у співпраці з вчителями.

Кандидат наук Павэл Новак, представник організаційного комітету конференції, подякував за участь, відзначив актуальність тематики доповідей й висловив пропозицію подати матеріали для публікації у збірнику наукових праць.

Інші новини: