Відбулося засідання робочих груп освітньо-професійних програм спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво)» першого (бакалаврського) освітнього рівня та «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» першого (бакалаврського) освітнього рівня

28 травня 2020 року відбулося онлайн-засідання членів робочих груп освітньо-професійних програм спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво)» та «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» першого освітнього рівня.

Для обговорення були представлені дві освітньо-професійні програми, які розроблялися двома робочими групами, зокрема:

  • освітньо-професійна програма «Середня освіта (Музичне мистецтво)»: гарант програми – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри музики Вікторія Ірклієнко; члени робочої групи – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри музики Наталія Дем’янко; кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри музики Олена Лобач; директорка комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Полтавської міської ради Полтавської області» Валентина Іванченко; директор Опорного закладу «Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області Андрій Дігтяр, студентки психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Аліна Ващенко та Інеса Сипко (група М(до)-32);
  • освітньо-професійна програма «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта»: гарант програми – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри музики Наталія Павленко; члени робочої групи – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Тетяна Мірошниченко, кандидатка педагогічних наук, старший викладач кафедри музики Юлія Гринь; директорка комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Полтавської міської ради Полтавської області» Валентина Іванченко; директор Опорного закладу «Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області Андрій Дігтяр; студенки психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Єлизавета Авілова та Ірина Ляшенко(група М(по)-24).

Серед присутніх на засіданні була докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри музики, деканеса психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужена артистка України Наталія Сулаєва, яка звернулася до членів робочої групи зі словами вдячності за допомогу у розробці освітньо-професійної програми та додала, що величезний досвід потужної команди професіоналів, командна робота викладачів закладу вищої освіти та директорів закладів загальної середньої освіти сприяє врахуванню новітніх освітніх підходів до підготовки фахівців.

На думку кандидатів педагогічних наук, доцентів Вікторії Ірклієнко та Наталії Павленко важливим є можливість вибору для абітурієнта програми навчання у відповідності до підготовки і бачення власного професійного становлення. Директори освітніх закладів Андрій Дігтяр та Валентина Іванченко рекомендували звернути увагу на важливість практичної підготовки майбутніх фахівців та необхідність введення освітніх компонент, які б були спрямовані на формування загальних компетентностей вчителя як особистості, здатного критично мислити, творчо діяти, бути готовим до вирішення професійних завдань та роботи в команді.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Тетяна Мірошніченко підтримала поєднання спеціальностей в одній освітньо-професійній програмі.

Студенти одностайно зосередили увагу членів робочої групи на тому, що з метою ефективного формування практичних навичок володіння музичним інструментом, голосом, диригентською практикою важливим є збереження індивідуальних занять як форми практичного заняття.

При обговоренні представлених проєктів освітньо-професійних програм кандидати педагогічних наук, доценти Олена Лобач та Наталія Дем’янко зосередили увагу членів робочої групи на необхідності добору таких освітніх компонент, вивчення яких давало б можливість сформувати загальні та фахові компетентності майбутніх фахівців, мати змогу прогнозувати результати навчання, можливість їх перевірки у ході теоретичного та практичного навчання.

Кожен із присутніх мав змогу висловити свої зауваження та побажання щодо покращення освітньо-професійних програм.

Викладачі кафедри музики висловлюють подяку членам робочої групи за підтримку освітньо-професійних програм і сподіваються на подальшу співпрацю!

Інші новини: