Відбулося засідання гарантів освітньо-професійних програм спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво)» першого освітнього рівня, «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» першого освітнього рівня, «Середня освіта (Музичне мистецтво)» другого освітнього рівня зі стейголдерами

25 травня 2020 року відбулося засідання гарантів зі стейкголдерами освітньо-професійних програм «Середня освіта (Музичне мистецтво)» підготовки бакалаврів та магістрів та «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» підготовки бакалаврів та магістрів.

На засіданні були пристутні докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри музики, очільниця психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужена артистка України Наталія Сулаєва (гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» другого освітнього рівня); кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Вікторія Ірклієнко (гарант освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)»), кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Наталія Павленко (гарант освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта»), директорка Наукового ліцею №3 м. Полтави Ірина Гринь (стейкголдер) та директорка Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко, заслужений працівник культури України Тетяна Магомедова (стейкголдер).

Засідання розпочала докторка педагогічних наук, професорка Наталія Сулаєва, яка наголосила, що у запропонованих проєктах освітніх програм висвітлені загальні та фахові компетентності підготовки фахівців, дібрано освітні компоненти (дисципліни), які допоможуть майбутнім учителям музичного мистецтва стати висококваліфікованими керівниками музичних гурків, хорових колективів, секцій, студій тощо, викладачами музичних дисциплін. Були проаналізовані проєкти освітньо-професійних програм, визначені пріоритети та спадкоємність у підготовці спеціалістів з урахуванням специфіки діяльності вчителя музичного мистецтва у закладі загальної середньої освіти, у позашкільному закладі, у закладі вищої освіти.

Зі свого боку стейкголдери висловили пропозиції та побажання щодо удосконалення освітньо-професійних програм. Зокрема Ірина Гринь вважає, що для підготовки фахівців першого освітнього (бакалаврського) рівня в умовах інформаційного суспільства важливим є впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та мистецтві, а для підготовки магістрів доцільним є уведення до освітньо-професійної програми написання кваліфікаційної роботи, яка дасть змогу студентам у подальшому здійснювати освітню й науково-дослідницьку діяльність на основі розуміння суті педагогічних явищ і процесів.

Стекголдер Тетяна Магомедова запропонувала у підготовці спеціалістів другого (магістерського) освітнього рівня при викладанні окремих дисциплін увести теми, пов’язані з менеджментом мистецької освіти, що дасть змогу розкрити принципи, форми і методи управління мистецько-педагогічною діяльністю в закладах освіти і культури.

Жвава дискусія, конструктивна робота сприяли удосконаленню освітньо-професійних програм «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» підготовки спеціалістів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів.

Викладачі кафедри музики висловлюють подяку стейкголдерам за підтримку освітньо-професійних програм і сподіваються на подальшу співпрацю!

Інші новини: