12 травня 2020 року здобувачі освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» спеціальності 013 Початкова освіта взяли участь у VII Всеукраїнській науково-практичній студентській інтернет-конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки»

12 травня 2020 року здобувачі освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» спеціальності 013 Початкова освіта взяли участь у VII Всеукраїнській науково-практичній студентській інтернет-конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки», яка відбулася на базі факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ). 

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання (проф. Федій О.А., доц. Процай Л.П., доц. Мірошніченко Т.В., ас. Кулімової Ю.Г.) студентки денної та заочної форм навчання Новак А. (група ПО(ен) -315), Хоролець А. (група ПО(ам/ен)-515), Дмитренко Р. (група ПО(ам/ен)-515), Дериведмідь В. (група ПО(ен)-565), Оністрат А. (група ПО(ум)-562) презентували наукові розвідки з актуальних проблем початкової освіти: роль засобів народної педагогіки у формуванні особистості молодшого школяра; естетотерапія – інноваційна технологія створення емоційного освітнього середовища в початковій школі;  психолого-педагогічні основи організації дистанційної освіти майбутніх учителів початкової школи в умовах карантину; особливості проведення екскурсій при вивченні природничої галузі; організація дистанційного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами.

Результатом участі студентів у VII Всеукраїнській науково-практичній студентській інтернет-конференції є опубліковані наукові праці у збірнику «Науковий простір студента: пошуки і знахідки».

Інші новини: