Кафедра хореографії долучилася до проведення Міжнародного кросмистецького конгресу «Полікультурна багатовимірність – шлях до діалогу та розвитку»

У рамках проведення Міжнародного кросмистецького конгресу «Полікультурна багатовимірність – шлях до діалогу та розвитку», який проходив 27-29 квітня 2020 року, відбулося дистанційне секційне засідання кафедри хореографії «Інноваційні технології теорії і практики хореографічного мистецтва в умовах міжкультурних відносин». Модерування роботи секції здійснювали завідувачка кафедри хореографії доцент Тетяна Благова та секретар, старший лаборант Ірина Сліпченко. До роботи дискусійної платформи долучилися представники Харківської державної академії культури, Харківської державної академії фізичної культури, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського національного університету культури і мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва (м. Київ), Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Гадяцького коледжу культури і мистецтва імені І.П. Котляревського, Дніпровської Академії безперервного навчання. Загалом секційне засідання об’єднало 44 учасника, серед яких – науковці і практики хореографічної освіти, аспіранти, керівники аматорських танцювальних колективів, які у переважній більшості є випускниками кафедри хореографії.Розпочав роботу секційного засідання професор, народний артист України, декан факультету хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури Борис Миколайович Колногузенко, зосередивши увагу на актуальних питаннях методики викладання дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для магістрантів-хореографів.Під час проведення секційного засідання було представлено також наукові доповіді: «Дисципліна «Класичний танець» для студентів-хореографів різних спеціалізацій в умовах оптимізації процесу навчання» (заслужений працівник культури України, доц. Л.Ю.Цвєткова(м. Київ)), «Проблеми інтеграції хореографічного мистецтва і спорту» (канд. пед. наук, проф. В.Ю. Сосіна (м. Львів)), «Інноваційний контекст у формуванні теоретичних засад сучасної хореографічно-педагогічної освіти» (канд. пед. наук, доц. Т. О. Благова(м. Полтава)), «Регіональний контекст у підготовці майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти (канд. пед. наук, проф. Л. М. Андрощук(м. Умань)), «Вплив класичного екзерсису на рівень технічної підготовленості спортсменів у танцювальних видах спорту» (доц.П.М.Кизім (м. Харків)), «Особливості викладання дисципліни «Український танець» в сучасних умовах» (заслужений працівник культури України, доц. К.В.Островська, (м. Харків)).Від хореографів-практиків виступила Ірина Демченко – випускниця кафедри хореографії, а нині – учитель початкової школи у м. Хожув (Польща), поділившись власним досвідом хореографічно-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Вона познайомила учасників конгресу зі специфікою проведення танцювальних занять із дітьми-аутистами, зосередила увагу на педагогічному ресурсі музично-ритмічних завдань, призначенні танцювальних ігор у процесі корекційно-розвивальної роботи з вихованцями зі спектром аутизму.

Інші новини: