Міжнародний кросмистецький конгрес «Полікультурна багатовимірність – шлях до діалогу та розвитку».

27-29 квітня 2020 року на психолого-педагогічному факультеті відбувся Міжнародний кросмистецький конгрес «Полікультурна багатовимірність – шлях до діалогу та розвитку».

Науковий захід, який підготовила та провела кафедра філологічних дисциплін і методик їх викладання, зібрав понад 130 осіб. Теми доповідей надіслали вчителі шкіл та керівники гуртків Полтави, Зінькова, Кривого Рогу, Дніпра, науковці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківської державної академії фізичної культури, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Київського національного університету культури і мистецтв, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кропивницький), Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Рівненського державного гуманітарного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, а також науковці та педагоги з Польщі, Білорусії, США, Великої Британії, Данії.

З вітальним словом до учасників звернулися ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професор М. І. Степаненко та декан психолого-педагогічного факультету професор Н. В. Сулаєва. Модерувала захід завідувачка кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання доцент Н. С. Степаненко, яка наголосила на надзвичайній актуальності теми конгресу, оскільки світ неухильно глобалізується. Цікавим є той факт, що відбувається не тільки взаємопроникнення та взаємозбагачення культур, а й видів мистецтва. Про це у своїх виступах говорили й доповідачі. Так, учителька Олдермурської початкової школи міста Ковентрі (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Оксана Іссом познайомила слухачів з проблемами навчання учнів різної етнічної ідентичності, які щодня доводиться вирішувати вчителям закладу. Вона наголосила й на тому, що в обов’язки вчителя входить спостереження за атмосферою комунікації дітей з  різних етнічних груп у класі та у разі виникнення конфліктів повідомляти про них органи місцевого самоврядування. Оскільки в класах пані Оксани більше 50 % дітей з родин емігрантів, учителі у роботі зіштовхуються з серйозними проблемами у поведінці під час засвоєння знань. Основними завданнями вчителя є виховання в учнів поваги однин до одного, розуміння полікультурності, розмаїття сучасного світу, адекватного сприйняття відмінних етнічних норм життя, свят, релігії, бажання будувати співробітництво у навчанні на засадах емпатії, взаєморозуміння, чуйного ставлення до проблем іншого.

Такі умови роблять завдання вчителя украй нелегким і водночас надважливим: сформувати в учнів толерантність та повагу до іншої культури та водночас зберегти повагу та любов до власної, навчити їх дотримуватись правил країни, що приймає емігрантів, але не втратити зв’язок з рідною культурою.

Учасники хореографічної секції проаналізували сучасні підходи до використання танцювальної терапії з різними категоріями вихованців. Зокрема, випускниця кафедри хореографії, а нині – учитель початкової школи у м. Хожув (Польща) Ірина Демченко поділилася власним досвідом хореографічно-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Вона познайомила учасників конференції зі специфікою проведення танцювальних занять із дітьми-аутистами, зосередила увагу на педагогічному ресурсі музично-ритмічних завдань, призначенні танцювальних ігор у процесі корекційно-розвивальної роботи з вихованцями зі спектром аутизму.

До участі в заході, проведеного кафедрою філологічних дисциплін і методик їх викладання, долучилися також колеги із Білорусі  –  викладачі кафедри професійної іншомовної підготовки факультету слов’янських та германських мов Барановицького державного університету:  Криштоп Інесса, П’ятакова Тетяна та Пинюта Ірина.  Тетяна П’ятакова удокладнено висвітлила питання культурно-специфічних явищ у професійній іншомовній підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Своє дослідження вона ілюструвала цікавими прикладами з власного досвіду викладання англійської мови у групах, що складаються зі студентів – представників інших культур. Доповідачка відзначила ефективність використання технологій кооперативного навчання, коли учасники освітнього процесу мають спільно вирішувати поставлені завдання та враховувати культурні особливості кожного з представників групи.  У ході спільного обговорення обраної теми окреслено подальші перспективи співпраці між викладачами Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Барановицького державного університету.

У доповіді доцента кафедри образотворчого мистецтва, члена Національної спілки художників України Юлії Мохірєвої висвітлено сучасні підходи до вивчення традицій народного розпису майбутніми вчителями образотворчого мистецтва, продемонстровано зразки такого розпису на папері та оздоблені цим розписом кваліфікаційні роботи студентів і магістрантів.

Кандидат філологічних наук, доцент О. Тупиця виголосив доповідь «Значення етнокультурної лексики для інтерпретації поетичних творів Т. Г. Шевченка при перекладі», у якій зупинився на понятті мовної картини світу, проаналізував сприйняття німецькомовним читачем поезії Кобзаря, унаслідок чого відбувається «переформатування» картини світу в бік ідентифікації з іншим культурним середовищем унаслідок вербалізації.

Кафедра філологічних дисциплін і методик їх викладання висловлює щиру подяку всім, хто долучився до роботи наукового форуму, бажає успіхів у майбутніх дослідженнях та сподівається на подальшу співпрацю.

Інші новини: