Підсумки дистанційної навчальної практики зі спеціальності Початкова освіта

Згідно з навчальними планами і графіком освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік та у зв’язку з оголошенням карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19 навчальну практику зі спеціальності для студентів II курсу першого освітнього рівня психолого-педагогічного факультету спеціальності 013 Початкова освіта було організовано і проведено дистанційно.

Факультетський керівник асистент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Я.М. Макаренко на початку і по завершенню практики провела он-лайн конференції на е-платформі Zoom з метою розкриття специфіки основних завдань та підбиття підсумків.

Навчальна практика зі спеціальності є початковим етапом практичного ознайомлення студентів з обраною професією вчителя початкової школи, формування компетенцій та здатностей успішно вирішувати професійно-педагогічні задачі в умовах Нової української школи. У структуру практики увійшли такі змістові модулі: «Психологія» (методист – доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Н.О. Власенко), «Педагогіка початкової освіти» (методист – доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Павленко Ю.Г.), «Методики початкової освіти» (методисти: Л.М. Корнєва, доцент кафедри філологічних дисциплін та методик їх викладання, Я.М. Макаренко, асистент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання). Завдання змістових модулів у зв’язку з карантином були адаптовані методистами таким чином, щоб студенти змогли якісно їх виконати в умовах дистанційного навчання. За допомогою онлайн-сервісів Coogle Classroom та Zoom судентам було надано методичні вказівки та індивідуальні консультації, використання продуктів, які пропонують освітні IT-проєкти «Всеосвіта», «На урок», «Освіторія» та інші, студенти мали змогу долучитися до перегляду вебінарів, аналізу досвіду успішних вчителів-початківців України.

Передбачений програмою модуль практики «Психологія», дав можливість студентам поглибити, актуалізувати, систематизувати, переосмислити набуті знання з нормативних курсів по психології та сформувати професійні компетентності. Практика сприяла формуванню готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування психологічних знань і методів вивчення особистості молодшого школяра в освітньому процесі.

Модуль «Педагогіка початкової освіти» передбачав виконання двох завдань. Відповідно до першого – студентам було запропоновано переглянути спеціальні відеоматеріали та проаналізувати отриману інформацію щодо облаштування предметно-просторового середовища НУШ, опрацювати Накази Мінстерства освіти і науки України та запропонувати власні ідеї створення безпечного та психологічно комфортного освітнього середовища, орієнтованого на розвиток дітей молодшого шкільного віку та мотивацію до навчання. Майбутні вчителі підійшли до виконання роботи творчо, застосували різні підходи й техніки: фотоколаж, креслення плану класної кімнати, зарисовки освітніх осередків «від руки», моделювання за допомогою е-застосунків, наприклад, 3D-планувалиника Planoplan Editor тощо.

Друге завдання вимагало опрацювання електронної книги й з’ясування відповіді на питання: «Ранкові зустрічі у Новій українській школі, що це і навіщо?» та складання на цій основі детального опису проведення ранкової зустрічі в НУШ за наданими викладачем рекомендаціями. У доборі дидактичних засобів для власних розробок студенти проявили ініціативність та педагогічну винахідливість, продемонстрували навички дизайн-мислення. Запропонували використовувати під час проведення ранкових зустрічей різноманітні педагогічні прийоми, засоби та інноваційні методики: настільні ігри, ляльки й інші іграшки, предмети побуту (нитки, кришечки, ґудзики), Куб Блума, «Мікрофон», «Шість цеглинок Лего», «Рафт», саморобні наочні посібники і навчальні картки та багато іншого.

Модуль «Методики початкової освіти» сприяв аналізу та визначенню новацій Державного стандарту початкової освіти та Типових освітніх програм 1–4 класів, ознайомленню з засобами навчання та обладнання навчального та загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи. Студенти мали змогу переглянути цікавий навчальний відеоконтен, проаналізувати відеоуроки, які розміщені на сайті та YouTube-каналі Нової школи. Виконували різноманітні завдання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», занурилися у тематичний тиждень навчальної модельної програми, проаналізували електронні підручники для НУШ («Я досліджую світ», «Буквар» та «Математика»), вправлялися у застосуванні таких розвантажувальних та рухливих форм діяльності учнів як фізкультпаузи та ігри.

Аналіз результатів практики показав що майбутні вчителі початкової школи спроможні в найближчому майбутньому стати провідниками нових освітніх ідей на засадах людиноцентризму, педагогіки партнерства та самоактуалізації особистості.

Інші новини: