Організація науково-дослідної роботи студентів на кафедрі філологічних дисциплін і методик їх викладання

На кафедрі філологічних дисциплін і методик їх викладання триває наукова робота зі студентами й магістрантами в дистанційному режимі. Діють 6 проблемних груп: «Практична стилістика як засіб підвищення культури мовлення вчителя», керівник – доцент Ніна Степаненко; «Актуальні питання методики навчання мовно-літературної освітньої галузі», керівник – доцент Світлана Олійник; «Формування комунікативної компетентності в сучасних умовах освіти», керівник – доцент Юлія Браїлко; «Використання креативних видів роботи у процесі навчання англійської мови», керівник – доцент Оксана Рудич; «Викладання іноземної мови в початкових класах», керівник – доцент Юлія Стиркіна; «Актуальні питання лексикології сучасної англійської мови», керівник – старший викладач Ольга Палеха. Викладачі кафедри залучають майбутніх фахівців до науково-пошукової діяльності, здійснюючи онлайн-консультації в рамках підготовки наукових проєктів, статей, тез, доповідей та максимально враховуючи інтереси студентів і магістрантів, які є повноправними учасниками процесу навчання, побудованого на принципах свідомого партнерства та взаємодії з наставниками.

Інші новини: