Згідно з графіком навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік з 13 по 17 квітня 2020 року була дистанційно проведена навчальна практика

Згідно з графіком навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік з 13 по 17 квітня 2020 року була дистанційно проведена навчальна практика для студентів ІI курсу першого освітнього рівня бакалавр спеціальності 012 Дошкільна освіта денної форми навчання психолого-педагогічного факультету. Факультетський керівник практики – старший викладач кафедри дошкільної освіти Бурсова Світлана Сергіївна.

Для студентів у додатку Google Classroom були створені класи зі змістового модулю «Дитяча психологія» (методист – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ковалевська Н.В.) та «Методики виховної роботи» (методист – старший викладач кафедри дошкільної освіти Бурсова С.С.). Під час відео-конференцій на платформі Zoom керівником практики був проведений інструктаж із техніки безпеки та охорони праці зі студентами-практикантами, обговорено завдання для практичної роботи, надано методичні рекомендації щодо їх виконання та до звітності в умовах карантину. По завершенню практики проведена підсумкова відео-конференція . Також на цій платформі методистами проводилися теоретичні опитування студентів груп ДО-25,26,27 та надавалися консультації щодо оформлення практичних завдань, підбору та виготовлення ігор для дітей дошкільного віку. У додатку Classroom студенти мали можливість презентувати виконанні практичні завдання та здійснити тестовий контроль.

Інші новини: