Навчальний процес в умовах карантину на кафедрі музики

13 квітня 2020 року згідно з графіком навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік, розпочато дистанційне проходження навчальної практики студентами ІI курсу кафедри музики групи М(по)-24 денної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) психолого-педагогічного факультету з використанням додатку Zoom. Факультетський керівник практики кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музики Гринь Юлія Миколаївна.

Під час відеоконференції керівником проведено інструктаж із техніки безпеки та охорони праці зі студентами-практикантами, обговорено завдання для практичної роботи та надано методичні рекомендації щодо їх виконання та звітності в умовах карантину.

Інші новини: