Форми організації дистанційного навчання кафедри хореографії

В умовах карантину викладачі кафедри хореографії активно використовують е-платформи Coogle Classroom, Zoom для організації освітнього процесу з усіх професійно-орієнтованих навчальних предметів. Coogle Classroom є оптимальним ресурсом дистанційної роботи з методик викладання хореографічних дисциплін, адже дозволяє опрацювати зі студентами комплекс теоретичних і практичних завдань, а також відстежити якість їх засвоєння.

Проведення хореографічних занять в режимі онлайн передбачає отримання та подальше опрацювання студентами відеоінформації з методик виконання хореографічних вправ, етюдів, запропонованих викладачем; здійснення аналізу музичного супроводу до танцювальних комбінацій.

Затребуваним серед студентів-хореографів в умовах дистанційної роботи є електронний навчально-методичний посібник, розроблений доцентом Тетяною Благовою і доцентом Олександром Жировим «Теорія і методика європейських танців». Він містить комплекси відеозразків танцювальних з’єднань, фігур, композицій та диференційовані завдання до них.

Важливо, що активне використання інноваційних форм онлайн-контролю уможливлює визначення виконавського рівня студентів під час опрацювання ними практичних завдань. Кожний студент надсилає викладачеві відеозвіт відпрацьованого практичного заняття.


На фото: доцент Лілія Пригода проводить практичне заняття з курсу «Народно-сценічний танець та методика його викладання»

Проведення лекційних занять відбувається також на платформі Zoom (доцент Тетяна Благова, асистент Наталія Кабаченко).


На фото: асистент Наталія Кабаченко  проводить лекцію-конференцію з курсу «Сучасний танець та методика його виконання»

Викладач сучасного танцю асистент Наталія Кабаченко  використовує також соціальні мережі Instagram, Telegram. Ці платформи дають можливість проводити прямі ефіри, щоб вивчати зі студентами танцювальні фігури і комбінації.


На фото: асистент Наталія Кабаченко  відпрацьовує зі студентами елементи сучасного танцю

Інші новини: