Сучасна психологія в проектуванні позитивного життєвого простору особистості

18–19 квітня 2019 року на психолого-педагогічному факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Міжнародна науково-практична конференції «Проектування позитивного життєвого простору особистості».

Науковці з різних закладів вищої освіти України взяли участь у роботі конференції і запропонували для обговорення актуальні теми. На пленарному засідання виступив Юрій Швалб, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, який проаналізував особливості життєвого простору як категорії сучасної психології.

Володимир Моргун, професор кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка, під час виступу наголосив на проявах демократії в освітньо-професійному просторі життєздійснення особистості виховної системи Антона Макаренка. Ірина Кряж, доктор психологічних наук, завідувач кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, представила еколого-психологічні критерії позитивності життєвого простору особистості.

Кіра Седих, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка, окреслила особливості проектування індивідуально-еротичного коду в жінок і чоловіків у подружній взаємодії.

Програма конференції передбачала і роботу воркшопів. На заході, проведеному Тамарою Хомуленко, доктором психологічних наук, завідуючою кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, йшлося про психосоматичну трансформаційну гру «Шлях до філософського каменю».

Воркшоп «Дао-технології подолання життєвої кризи особистості в моделі вікової психокорекції» провела СвітланаКузікова, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Олександр Львов, психолог-музикотерапевт відділення кризових станів лікувально-реабілітаційного № 31 Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, голова секції Арт-психотерапії Української спілки психотерапевтів, говорив про особливості музикотерапії у контексті створення позитивного життєвого простору особистості; Володимир Моргун – про психотехніку допомоги в екзистенційних виборах особистості.

Інші новини: