Елементи неформальної освіти в системі підготовки магістрів спеціальності 013 Початкова освіта

7 березня здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта групи ПО-515 прослухали публічну лекцію професора Університету Дрекселя (США) Юрія Гогоці на тему «How to Write a Great Research Paper and Get it Published». Захід відбувався на платформі Ukraine Global Faculty у режимі онлайн. Спікер охарактеризував ознаки якісної наукової статті та окреслив основні труднощі, з якими можуть зустрічатися автори у процесі підготовки статті до друку. Слухачі отримали змогу поставити пану професору запитання англійською мовою та долучитися до цікавої та продуктивної дискусії. Отримані здобувачами сертифікати доповнили їхню скарбничку академічних здобутків неформальної освіти.

Здобуті на лекції знання магістранти вже використали для підготовки до практичного заняття з освітньої компоненти «Іншомовне академічне письмо (англ. мова)» (викладач – доцент кафедри початкової освіти Ольга Палеха). Студенти представили порівняльний аналіз різних міжнародних стилів оформлення бібліографії та посилань: MLA (Modern Language Association) style, APA (American Psychological Association) style, Chicago/Turabian Style, Harvard style. Схвальним на занятті стало обговорення політики наукових журналів щодо дотримання академічної доброчесності. Магістранти відзначили, що отримані знання та навички стануть їм у нагоді у процесі роботи над магістерським дослідженням і висловили бажання продовжувати відвідувати лекції всесвітньо відомих науковців, оскільки це значною мірою сприяє удосконаленню їхньої іншомовної комунікативної компетентності.

You may also like...