Зустріч зі стейхолдерами освітніх програм Початкова освіта бакалаврського, магістерського рівнів та третього рівня вищої освіти доктора філософії

15 грудня 2022 року відбулося засідання робочих груп з розробки та впровадження освітніх програм “Початкова освіта”, роботодавців, випускників та здобувачів освіти першого, другого і третього рівнів вищої освіти. Завідувачка кафедри початкової освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка, професорка, доктор педагогічних наук Ольга Андріївна Федій представила присутніх стейкхолдерів та презентувала до розгляду освітні програми.

В обговоренні освітньо-наукової програми “Початкова освіта” взяли участь стейкхолдери Муковіз Олексій Павлович (доктор педагогічних наук, професор, Завідувач, доцент кафедри теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) та Бахмат Наталія Валеріївна (доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), які висловили слушні пропозиції щодо удосконалення практичної підготовки аспірантів, упровадження результатів науково-педагогічних досліджень аспірантів, організації міжнародної академічної мобільності здобувачів, дотичність публікацій наукових керівників з темою дослідження аспірантів, розширення географії апробацій наукових досліджень здобувачів.

Починок Євгенія Анатоліївна (кандидат педагогічних наук, доцент) – гарант освітньо-професійної програми “Початкова освіта” магістерського рівня проговорила актуальні проблеми розвитку програми: можливість запровадження сертифікатних освітніх програм як альтернативи вибірковим дисциплінам, зокрема Управління електронним інформаційним освітнім середовищем; організація внутрішньої академічної мобільності студентів, неформальна освіта магістрантів та інше. Діденко Наталія Михайлівна – вчитель початкових класів Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги зауважила на необхідності та важливості безпекознавчої складової у підготовці майбутніх учителів і підготовки до формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Яненко Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель  початкових класів  Вороньківського ліцею імені О.Д.Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області запропонувала повернутися до поєднання спеціальностей (образотворче та музичне мистецтво, хореографія, психологія) або спеціалізацій для формування готовності майбутнього вчителя до роботи у малокомплектних школах.

Випускники кафедри, які нині виступають у ролі роботодавців і стейкхолдерів ОП, і, вже стали провідними фахівцями освітньої галузі в регіоні – Совін Сергій Сергійович (Головний спеціаліст відділу фінансово-господарської діяльності та інформатизації управління фінансування та кадрового забезпечення в галузі освіти Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації), а також Марина Сергіївна Недбайло (вчителька початкових класів опорного закладу Пирятинської ЗШ І-ІІ ступенів № 6) – наголосили на високому рівні професійної підготовки вчителів-початківців у ПНПУ імені В.Г. Короленка й на власному прикладі засвідчили, що набуті результати навчання стали фактором успішності в практичні професійній діяльності. Також прозвучав заклик про необхідність цілеспрямованої підготовки майбутніх вчителів до електронного управління освітнім процесом у ЗЗСО, готовності працювати в умовах глобальної диджиталізації суспільства, спроможності бути вчителем-фасилітатором, який підтримує, креативить, надихає молодших школярів до особистісного розвитку.

У зустрічі також брали участь студенти різних курсів і рівнів спеціальності «Початкова освіта», котрі входять до складу робочих груп зі створення / оновлення освітніх програм та представники студентського самоврядування: Анна Звенігородська, Діана Ємець, Ангеліна Гмиза, Ніна Ходос, Аліна Архипенко, Марина Ільченко, Андрій Базалій, Вікторія Баранник. Здобувачі вищої освіти висловили підтримку напрямів розвитку ОП та розповіли, які освітні компоненти, на їхню думку, розширюють і поглиблюють зміст підготовки до роботи в школі. Так, Андрій Базалій (магістрант І курсу групи ПО-515 освітнього ступеню «магістр») повідомив, що в університеті навчається за індивідуальним графіком і працює зі з’єднаними класами (класами-комплектами) Мильчанської філії Супрунівського навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради. Молодий вчитель підкреслив, що компетентностей, набутих ним на рівні бакалаврату, цілком достатньо для практичної діяльності, однак, постійно займається самовдосконаленням.

Анна Звенігородська (студентка групи ПО(ен/ам)-415 освітнього ступеню «бакалавр») зазначила, що наразі проходить програму міжнародної мобільності у м. Загреб (Хорватія) та поєднує навчання з роботою – працює з молодшими школярами, які виїхали з України через війну. Студентка підкреслила, що навички, сформовані під час вивчення навчальних дисциплін, допомагають їй вирішувати різноманітні професійні задачі, наприклад, власноруч виготовляти навчально-методичне україномовне забезпечення, якого бракує за кордоном.

Представниці студентського самоврядування психолого-педагогічного факультету Ніна Ходос і Ангеліна Гмиза (студентки групи ПО(опр)-317, освітнього ступеню «бакалавр») наголосили, що вважають важливим у набутті їхньої професійної компетентності вивчення вибіркових навчальних дисциплін, які входять у СОП, за якою вони навчаються, розширює коло навчально-наукових інтересів та соціальної взаємодії.

Павленко Юлія Григорівна, (кандидат педагогічних наук, доцент) – гарант освітньо-професійної програми «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти підсумувала основні меседжі, які звучали впродовж обговорення, підкреслила, що кафедра початкової освіти має багатий більш ніж 40-річний досвід професійної підготовки вчителів початкових класів й при цьому постійно здійснює активну співпрацю з сучасними експертами галузі, педагогами-практиками, а також ураховує при проектуванні та реалізації ОП побажання здобувачів освіти. І така співпраця сприяє удосконаленню змісту практичного навчання та підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Дякуємо нашим стейхолдерам за плідну співпрацю у підготовці високопрофесійних конкурентноспроможних фахівців у галузі початкової освіти.

You may also like...