ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Склад кафедри:

1. ГНІЗДІЛОВА Олена Анатоліївна - завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.
2. ЗІМАКОВА Лілія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
3. МАНЖЕЛІЙ Наталія Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
4. ГРИШКО Ольга Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
5. ВАШАК Оксана Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент.
6. ПАСІЧНІЧЕНКО Анжела Василівна - кандидат психологічних наук, доцент.
7. КОВАЛЕВСЬКА Наталія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
8. КАРАПУЗОВА Ірина Валеріївна - кандидат педагогічних наук, доцент.
9. БУРСОВА Світлана Сергіївна - старший викладач.
10. ВІЛЬХОВА Оксана Григорівна – асистент.
11. Коваль Віта Миколаївна - старший лаборант

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

     Необхідність і важливість виховання дітей дошкільного віку кваліфікованими фахівцями, потреба навчально-виховних закладів Полтавщини в знаючих спеціалістах, реалізація завдань, які стояли перед органами освіти та вищими навчальними закладами, сприяли відкриттю у 1990 році на педагогічному факультеті спеціальності «Дошкільне виховання».
    Підготовка перших спеціалістів у галузі дошкільного виховання здійснювалась досвідченими викладачами, які працювали на кафедрі педагогіки і психології початкового навчання, доц. О.С. Черновою , доц. О.О. Войнолович, доц. М.П. Лещенко, доц. Н.М. Савельєвою, ас. В.М. Степаненко, доц. Н.М. Дем’яненко та ін.
    30 серпня 1999 року була створена кафедра дошкільної педагогіки (наказ № 144-к від 30.08.1999 р.). У свою чергу, кафедра педагогіки і психології початкового навчання була перейменована у кафедру соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання, оскільки на факультеті почала здійснюватися підготовка соціальних педагогів.     Із того часу підготовка студентів спеціальності «Дошкільне виховання» забезпечувалась кафедрою дошкільної педагогіки.
    Першим керівником новоствореної кафедри дошкільної педагогіки стала доктор педагогічних наук, доцент М.П. Лещенко. Вона в 1996 році захистила докторську дисертацію на тему «Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США)» і вже у ті роки була автором багатьох праць із порівняльної педагогіки, педагогічної майстерності, інноваційних педагогічних технологій «Виховання казкою», «Мистецька гра», «Виховання в природі», «Драматична творчість», «Виховання мистецтвом» та ін. Їх зміст було відображено у наукових виданнях, зокрема в монографії «Зарубіжні технології підготовки вчителів до естетичного виховання». Досягнення світової педагогіки, власний багаторічний педагогічний досвід підготовки майбутніх педагогів та творення пізнавально-активного поля позитивного потенціалу у власній приватній школі «Чарівний світ» викладені Марією Петрівною у навчально-методичному посібнику «Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності» (2003 р.).


Завідувач кафедри дошкільної педагогіки, доктор педагогічних наук,
доцент П.М. Лещенко консультує магістрантів (2000 р.)

     Першими викладачами кафедри дошкільної педагогіки були М.П. Лещенко, О.С. Чернова , О.І. Гришко, М.П. Волочай, Н.А. Горкавенко, Н.В. Сулаєва, В.І. Березан.

     У 2001 році кафедру дошкільної педагогіки очолила доцент, кандидат педагогічних наук Манжелій Наталія Михайлівна. Кандидатська дисертація Н. М. Манжелій (1995) виконана у проблемному полі наступності дошкільної і початкової освіти. Наталія Михайлівна десять років поспіль очолювала педагогічний колектив кафедри, який за її керівництва зміцнів науково, методично, успішно пройшов акредитацію спеціальностей «Дошкільне виховання» та «Початкове навчання» (2006-2007 н.р.). У складі кафедри на той час було 9 викладачів (кандидати наук, доценти: В.І. Березан, М.П. Волочай, О.І. Гришко, Н.М. Манжелій, Н.В. Сулаєва, О.С. Чернова ; асистенти: О.А. Гнізділова, Н.А. Горкавенко, Л.В. Зімакова).

Викладацький склад кафедри дошкільної педагогіки (2001 р.): Зліва направо:
Карапузова І.В., Сулаєва Н.В., Чернова О.С., Манжелій Н.М., Гришко О.І.,
Пасічніченко А.В., Зімакова Л.В., Гнізділова О.А.

     У 2001-2004 роках склад кафедри поповнився молодими викладачами – О.О. Вашак, І.В. Карапузовою, Н.В. Ковалевською, А.В. Пасічніченко, А.В. Харитоновою, більшість із яких була випускниками психолого-педагогічного факультету, магістрами спеціальності «Дошкільне виховання».
    У 2006 році кафедра дошкільної педагогіки була перейменована на кафедру початкової і дошкільної освіти (протокол ученої ради ПДПУ імені В.Г. Короленка № 11 від 4.05.2006 р.).

Викладацький склад кафедри початкової і дошкільної освіти (2008 р.): Зліва направо: сидять – доц. О.І. Гришко, доц. О.С. Чернова, зав.кафедри, доц. Н.М. Манжелій,
ас. В.М. Богута, ст. викл. О.О. Вашак; стоять – лаборант О.Ю. Гром'як, ас. С.С. Бурсова, ст. викл. І.В. Карапузова, ст. викл. А.В. Харитонова, доц. А.В. Пасічніченко,
ас. О.Г. Вільхова, доц. Л.В. Зімакова, доц. О.А. Гнізділова, ас. Л.П. Клевака,
доц. Н.В. Ковалевська

     Із грудня 2010 року кафедру початкової і дошкільної освіти очолила доктор педагогічних наук Ольга Андріївна Федій. У листопаді 2010 року вона захистила докторську дисертацію «Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності». За цей період кафедра акредитувала спеціальності “Дошкільна освіта” і “Початкова освіта” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, ліцензувала перепідготовку спеціаліста за спеціальністю “Дошкільна освіта”.


Викладацький склад кафедри початкової і дошкільної освіти (2012 р.) Зліва направо:сидять – доц. О.О. Вашак, доц. О.С. Чернова, доц. О.А. Острянська, зав. кафедри, проф. О.А. Федій, доц. О.І. Гришко, доц. Н.М. Манжелій, доц. Л.В. Зімакова, стоять – ст. викл. В.М. Богута, доц. І.В. Карапузова, доц. О.А. Гнізділова,
доц. Н.В. Ковалевська, доц. А.В. Пасічніченко, ас. Т.М. Бовсунівська,
ст. лаборант Ю.Г. Степура, ст. викл. Л.П. Клевака, ст. викл. С.С. Бурсова.

    У зв’язку з акредитаційними вимогами до випускових кафедр вищих навчальних закладів відбулася реорганізація кафедри початкової і дошкільної освіти, з якої виокремилася кафедра дошкільної освіти (наказ № 36-р від 25 травня 2016 р.). Їі очолила доктор педагогічних наук, професор Олена Анатоліївна Гнізділова. Сьогодні кафедра дошкільної освіти – це потужний колектив однодумців, які мають значний науковий потенціал. Нині на кафедрі працюють 11 висококваліфікованих викладачів: 1 доктор педагогічних наук, професор (О.А. Гнізділова), 8 кандидатів наук, доцентів (О.О. Вашак, О.І. Гришко, Л.В. Зімакова, І.В. Карапузова, Л.П. Клевака (сумісник), Н.В. Ковалевська, Н.М. Манжелій, А.В. Пасічніченко), 1 кандидат наук, асистент (О.Г. Вільхова), 1 старший викладач (С.С. Бурсова), 1 старший лаборант (В. М. Коваль).

Викладацький склад кафедри дошкільної освіти (2018 р.) Зліва направо:сидять – доц. О.І. Гришко, доц.. Клевака Л.П., ст. викл. С.С. Бурсова, доц. Л.В. Зімакова, ст. лаборант В.М. Коваль; . стоять – доц. О.О. Вашак, доц. А.В. Пасічніченко, доц. І.В. Карапузова, проф. О.А. Гнізділова, доц. Н.В. Ковалевська, доц. Н.М. Манжелій, ас. О.Г. Вільхова.

ЗДОБУТКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

     Кафедра акредитувала спеціальності “Дошкільна освіта” і “Початкова освіта” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, ліцензувала перепідготовку спеціаліста за спеціальністю “Дошкільна освіта” та ліцензувала аспірантуру за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.
    Професор Гнізділова О.А. є членом спеціалізованих вчених рад: К 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (2013-2015 рр.), К 64.053.06 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.07 «Теорія та методика виховання (2014-2016 рр.), та Д.44.053.03 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (2016-2019 рр.). Член редакційних колегій фахового збірника наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «Педагогічні науки» та Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога». Член науково-методичної комісії сектору вищої комісії Науково-методичної ради МОН України зі спеціальності 012 – Дошкільна освіта.
     Професор Гнізділова О.А. є автором монографій “Володимир Короленко: педагогічні ідеї та досвід громадсько-просвітницької діяльності” (2006), “Наукові школи вищих педагогічних навчальних закладів Східної України ХХ століття: теорія, досвід, перспективи: монографія”(2011) та співавтором колективної монографії «Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» (2014).     Н.М. Манжелій є співавтором підручника «Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги» (К.: ВД «Професіонал», 2004), який має гриф МОН України.
     О.С. Чернова  була співавтором, загальним редактором навчально-методичного посібника «Статеве виховання дітей дошкільного віку» (Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 2009. – 196 с.), який мав гриф МОН України.
    Колективом авторів кафедри видано навчальний підручник «Науково-предметна підготовка магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» (за заг. ред. Федій О.А.). Щорічно випускається збірник наукових та науково-методичних праць «Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти» за матеріалами досліджень викладачів, магістрантів та студентів.     О.А. Гнізділова, О.І. Гришко та С.С. Бурсова є членами Асоціації працівників дошкільної освіти України, що надає можливість отримувати консультації з різних питань від правління Асоціації, відвідувати у режимі онлайн клуб професійної майстерності на форумі порталу “Педрада”.


     Нині на кафедрі працює 8 проблемних груп: «Самобутність дошкільного дитинства як періоду інтенсивного розвитку особистості» (керівник: доктор пед. наук, проф. Гнізділова О.А.), «Формування математичної компетентності у ДНЗ в сучасних умовах розвитку дошкільної освіти» (керівник: канд. пед. наук, доц. Гришко О.І.), «Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи» (керівник: канд. пед. наук, доц. Манжелій Н.М.), «Формування соціально-комунікативної компетентності дошкільника» (керівник: канд. псих. наук, доц. Пасічніченко А.В.), «Сучасні технології організації дошкільної освіти в ДНЗ та сім'ї» (керівник: канд. пед. наук, доц. Ковалевська Н.В.), «Основні засади народної педагогіки в національних і загальнолюдських цінностях» (керівник: канд. пед. наук, доц. Вашак О.О.), «Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики» (керівник: канд. пед. наук, доц. Зімакова Л.В.), «Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку» (керівник: канд. пед. наук, доц. Карапузова І.В.)

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ (2012-2015 р.р.)

- Міжнародна студентська науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика» (щорічно);
- Міжнародна науково-практичнв інтернет-конференція "Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти" (10-11 листопада 2015р.);
- Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті Т. М. Байбари «Упровадження нового змісту початкової освіти» (3-4 квітня 2012 року);
- Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (2013 р., 2014 р.);
- Регіональні педагогічні читання, присвячені В. О. Сухомлинському «Усього себе віддай дітям і лише тоді ти зможеш іменуватися Вчителем» (2012 р., 2014 р., 2015 р.);
- Науково-практичний семінар «Упровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів» (15 березня 2013 року);
- Регіональний науково-практичний семінар (круглий стіл) «Актуальні питання підготовки майбутніх педагогів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта»: компетентнісний підхід» (18 квітня 2014 р.);
- Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні технології формування креативності суб’єктів педагогічного процесу засобами мистецтва» (29 квітня 2014 р.);
- Регіональний науково-практичний семінар «Дошкільна і початкова освіта: проблеми, пошуки та інновації» (12 березня 2015 р.).


РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

     Щорічно роботою проблемних груп кафедри охоплюється близько 30-40 студентів і магістрантів. Наслідки досліджень студентів апробуються на наукових конференціях, педагогічних читаннях, практичних заняттях, виступах перед педагогами дошкільних навчальних закладів та учителями початкової школи.


     Студенти спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» є активними учасниками наукового та громадського сектору, щорічно беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад зі спеціальності «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта», стають номінантами премій та стипендій державного та регіонального рівнів.


     У 2013 році студенти спеціальності «Дошкільна освіта приймали участь у Слав’янському Міжнародному студентському конкурсі наукових робіт «Педагогічний пошук», присвячений 125-річчю з Дня народження А.С. Макаренка. Студентка Гаврилюк Н.В. отримала І місце у конкурсі (Науковий керівник: проф. Гнізділова О.А.), студентка Матюх Ж.В. отримала ІІІ місце (Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Зімакова Л.В.).     У 2014 році студент спеціальності «Дошкільна освіта» Жванко Є. (ДВ-37) отримав іменну стипендію імені В.О. Сухомлинського. Науковий керівник – проф. Гнізділова О.А.
     У 2015 році студенти спеціальності «Дошкільна освіта» брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка проходила 8-10 квітня 2015 р. в Інституті розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ). Харченко О.О. (студентка групи Д-61) була нагороджена грамотою у номінації “За енергію та позитив”. Бука С.Ю. (студентка групи Д-46) була нагороджена грамотою у номінації “За педагогічне кредо”.     У 2015 році Бука С.Ю. (студентка групи ДВ-46) стала переможецем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Тема наукового дослідження: «Нетрадиційні форми співпраці ДНЗ з родинами» (науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Ковалевська Н.В.).


ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ

• Договір про співпрацю кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (лютий 2015 року);
• Договір про співпрацю Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка (березень 2015 року);
• Угода про співробітництво кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (жовтень 2013 року);
• Міжнародна угода про співпрацю кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та кафедр дошкільної педагогіки і психології Бєлгородського національного дослідницького університету і кафедри педагогіки і методик початкової освіти Бєлгородського національного дослідницького університету (грудень 2012 року);
• Договір про співпрацю кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (жовтень 2011 року);
• Договір про співпрацю кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та кафедри дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (жовтень 2011 року);
• Договір про співробітництво в галузі науки між кафедрою початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки АПН України (2010 р.);
• Договір про співпрацю між кафедрою початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (переукладається).
• Договір про співпрацю між кафедрою початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і кафедрою теорії і методик дошкільної та початкової освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка.


ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

- за роки навчання Ви станете висококваліфікованим спеціалістом у галузі початкової або дошкільної освіти;
- на Вас чекають найкращі викладачі університету: доктори, професори, кандидати наук, заслужені працівники освіти, діячі мистецтв – артисти, художники, музиканти, хореографи, у співробітництві та співтворчості з якими Ви зможете здобути глибокі й міцні знання, вміння й навички, оволодіти сучасними методиками викладання;
- у нас цікаво вчитися, оскільки з метою забезпечення якісної освіти студентів, використовуються інноваційні методи і технології навчання, комп’ютерна та мультимедійна техніка, мережа Інтернет, створюються комфортні умови навчання в затишних аудиторіях, оснащених сучасним обладнанням;

- Ви матимете змогу реалізувати свій науково-творчий потенціал у процесі роботи у проблемних групах, здійснюючи виступи на брифінг-семінарах та студентських науково-практичних конференціях, беручи участь в університетських та всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Початкова освіта» чи «Дошкільна освіта».
- Вам гарантовано незабутні студентські роки завдяки участі у Народному самодіяльному камерному хорі імені П. Т. Лиманського; Народному ансамблі спортивного бального танцю «Грація», Українському народному хорі «Калина», Народному ансамблю танцю «Весна», ансамблі танцю «Кредо», Народному ансамблю сучасного балету «Марія», Народному естрадно-музичному центрі «Вікторія», студентському театрі естрадних мініатюр «ФРЕШ», а також в заходах студентської творчості «Зорепад», «Театр казок» і «Хореографічний серпантин».

Збірник кафедри:
Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти 2016 РІК

Збірник кафедри:
Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти 2015 РІК

Детальну інформацію з життя кафедри та студентів спеціальності "Дошкільна освіта" Ви можете переглянути на сторінці у соціальній мережі https://www.facebook.com/preschool.education.PNPU/

Для отримання кваліфікованої консультації щодо вступу до Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка на
спеціальності «Дошкільна освіта»
звертайтеся за адресою:
36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2.
навчальний корпус №1, к. 8. приймальна комісія

Ми запрошуємо всіх,
хто мріє здобути цікаву, престижну, почесну і потрібну професію, бути
конкурентноспроможним на ринку праці завдяки високій фаховій
підготовці, хто прагне особистісно-творчої самореалізації у процесі
навчання і виховання майбутніх поколінь!