ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

Ad libitumНовини

   Щорічно кафедра музики психолого-педагогічного факультету проводить конкурс виконавської майстерності «AD LIBITUM» серед студентів музичних спеціальностей. Мета конкурсу – реалізація творчого потенціалу студентів, визначення професійного рівня викладачів.
Завдання конкурсу – розкриття та розвиток творчої індивідуальності, виявлення рівня виконавської майстерності студентів, поглиблене вивчення творів вітчизняної та світової класики, подальше вдосконалення національної музичної педагогічної школи.
   Учасники конкурсу розподіляються на дві категорії: перша – базова освіта музична школа (до неї також входять студенти без музичної освіти, з неповною початковою музичною освітою); друга – базова освіта музичне училище, училище культури, педагогічне училище.
   Учасники змагаються в таких номінаціях: «Народні інструменти (баян, акордеон)», «Фортепіано», «Вокал академічний, народний, естрадний».
   Критерії оцінювання виступів: рівень технічної досконалості виконання; чистота інтонації, володіння диханням, дикційними навичками; точність відтворення темпоритміки, форми та стилістики музичного твору; художнє розкриття змісту твору; сценічна культура, артистизм.